ECOSTYLE – 06/11/2001

Beschrijving van de reclame

In de brochure van een tuincentrum wordt het product beschreven als een “natuurlijk bestrijdingsmiddel op basis van organische vetzuren tegen bladluis en trips”. De verpakking van het afgebeelde product vermeldt “Eco-style.  Laat de natuur het werk doen”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode, o.m. art. 1 en 7, want het voorvoegsel “eco” geeft een te absolute betekenis mee en bestrijdingsmiddelen kunnen bezwaarlijk als “eco” beschouwd worden. Er wordt onrechtmatig ingespeeld op de bekommernissen voor het milieu en het gebrek aan kennis van de consument in deze materie wordt uitgebuit.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn producten voldoen aan de Europese eisen inzake biologische landbouw en het evenwicht in de natuur vooropstellen.

Jurybeslissing

De Jury heeft zich onbevoegd verklaard aangaande het voorvoegsel Eco in de handelsnaam/merknaam Eco-style en deed obv art. 1,3 en 7 van de milieureclamecode en art. 23,1° WHPC de aanbeveling om de slogan niet langer te gebruiken daar deze als absoluut kan beschouwd worden omdat het product juist wel ingrijpt in de natuur en ieder risico op misleiding en verwarring van de consument moet uitgesloten worden. Hierop liet de adverteerder weten dat zijn producten de natuur als voorbeeld nemen met de bedoeling een natuurlijk evenwicht te creëren of te herstellen. Hij heeft benadrukt dat de producten in een minimum van tijd afgebroken worden en zelfs omgezet worden in nuttige voedingsstoffen voor het bodemleven. De adverteerder bevestigde tevens dat zijn bedrijf gecontroleerd werd door SKAL (Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwmethoden) en de slogan goedgekeurd werd door het Ministerie van Landbouw. Na verzoek van de Jury om het bewijs te leveren van betreffende goedkeuring door het Ministerie en na contactname met het Ministerie zelf, kwam de Jury tot de vaststelling dat de slogan niet expliciet goedgekeurd werd door het Ministerie en heeft zij haar aanbeveling bevestigd om de slogan niet langer te gebruiken. Inmiddels werd de firma van de adverteerder overgekocht door een andere firma die liet weten dat het logo zou gedeponeerd zijn op Europees vlak en eigendom is van de Nederlandse moederfirma, waarop de Jury verzoekt of de slogan al dan niet mee gedeponeerd werd. De Nederlandse moederfirma deelde mee dat ze zich wil laten bijstaan door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en vraagt om uitstel. Na aandringen van de Jury om de aanbeveling na te leven en na een herinneringsschrijven, heeft de Nederlandse moederfirma het bewijs overgemaakt dat de slogan mee gedeponeerd werd met het beeldmerk, waarna de Jury zich terzake onbevoegd heeft verklaard.

Adverteerder: ECOSTYLE
Product/Dienst: Eco-insect
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  06/11/2001