ECONOPHONE – 12/06/2000

Beschrijving van de reclame

De brochure met als titel “Telefoneren was nooit zo goedkoop !”, “EconoPhone is de goedkoopste” vermeldt “Goedkoper interzonaal en internationaal telefoneren dankzij de 1505 dienst”. In de tekst worden de voordelen van de dienst opgesomd en is vermeld hoe die moet gebruikt worden, met een aantal voorbeelden. Helpdesk op een gratis nummer.

Motivering van de klacht(en)

De reclame, in het bijzonder de bewering “Telefoneren was nooit zo goedkoop - EconoPhone is de goedkoopste”, wordt beschouwd als onjuist omdat werd vastgesteld dat concurrenten lagere prijzen toepassen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bezorgde een artikel uit het tijdschrift van een verbruikersvereniging waarbij hij als goedkoopste op de markt voorgesteld werd en voerde aan dat de slogan “Econophone is de goedkoopste” daarop werd gebaseerd, alsook dat “de goedkoopste, de beste..” vaak gebruikte commerciële superlatieven zijn in reclame. Hij legde uit dat op de helpdesk al meer dan 30.000 klanten een antwoord op hun vragen vonden en een nieuwe prijsdaling zal worden ingevoerd waarvoor alle klanten een mailing ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de slogan van aard is consumenten te kunnen misleiden indien dit niet gedurende de volledige duur van de verspreiding van de brochure met de waarheid strookt, gelet op de snel wijzigende tarieven in de telecommunicatiesector. Zij heeft daarom de aanbeveling gedaan deze bewering te schrappen of af te zwakken.

Gevolg

Wat betreft de daaropvolgende advertentie met de slogan “Telefoneer aan de laagste prijzen met Econophone” en met een vergelijkende tabel met tarieven van Belgacom, heeft de Jury geoordeeld dat “de laagste prijzen” hier kan begrepen worden als een vergelijking met de tarieven van Belgacom. Deze bewering werd door de Jury evenwel slechts aanvaardbaar geacht voor zover duidelijk leesbaar en zichtbaar wordt aangeduid dat geen rekening is gehouden met speciale tarieven van Belgacom en de vergelijking enkel geldt onder voorbehoud van mogelijke kortingen en/of wijzigingen door Belgacom, met vermelding van een datum. De adverteerder liet weten dat in volgende advertenties de vermelding horizontaal zal geplaatst worden onder de tarievenlijst.

Adverteerder: ECONOPHONE
Product/Dienst: Goedkope telefoondiensten
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/06/2000