DVV – 25/09/2012

Beschrijving van de reclame

De voice-over beschrijft verschillende situaties waarin een persoon ertoe gebracht is om “shit” te zeggen.
Op het einde van de spot zegt hij onder andere “Stop met vloeken dankzij Cocoon Start van DVV, het meest complete verzekeringspakket voor jonge huurders”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het gebruik van het woord “shit” in een reclame op momenten dat er veel luisteraars zijn niet gepast, zeker niet wanneer er jonge kinderen luisteren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Cocoon Start een verzekeringsproduct is bedoeld voor huurders die 30 jaar of jonger zijn. Zowel voor de ontwikkeling van dit product als voor de opzet van de reclamecampagne hiervoor heeft hij intensief overleg gepleegd (via enquêtes en online-communities) met de doelgroep waarop hij zich richt.

Deze doelgroep wordt dagelijks geconfronteerd met kleine en grote frustraties, kleine en grote voorvallen. Tijdens deze dagelijkse frustaties vloeken ze, soms binnensmonds en soms luidop.
Jongeren vloeken véél, zelfs om de 2 uur. Het meest gebruikte vloekwoord is ‘Merde’ (in het Frans) en ‘Shit’ in het Nederlands. De adverteerder verwijst naar zijn website voor de resultaten van het onderzoek in samenwerking met Insites en het persbericht voor de lancering van dit product.

Hij wenst via deze reclamecampagne de aandacht te trekken op het feit dat de jongeren veelvuldig vloeken. En via deze invalshoek wil hij de jongeren juist bewust maken dat er veel te veel wordt gevloekt. Zijn bedoeling is dus helemaal niet om de jongeren nog meer aan te zetten om vloekwoorden te gebruiken, maar eerder om het vloeken te verminderen. Vandaar ook de boodschap aan het einde van de radiospot: ”Stop met vloeken…” of “Arrêtez de jurer…”.

Over deze reclamecampagne werd grondig nagedacht met veelvuldig voorafgaandelijk overleg met de betrokken doelgroep. De problematiek van het vloeken heeft de adverteerder dan ook zo waarheidsgetrouw en luchtig mogelijk proberen over te brengen in zijn reclameboodschap, zonder agressief of beledigend te willen overkomen.

De adverteerder deelde ook mee dat hij zenders gekozen heeft die het best aansluiten bij zijn doelgroep.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots verschillende situaties beschrijven waarin een persoon ertoe gebracht is om “shit” te zeggen.

De Jury is van mening dat deze term wijdverbreid is en hier gebruikt wordt in een humoristische context die niet gericht is op en geen gebruik maakt van kinderen.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat de campagne in kwestie net de volgende boodschap wil overbrengen: “Stop met vloeken”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospots niet aanzetten tot vloeken en geen gedrag aanmoedigen dat in strijd is met de momenteel geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DVV
Product/Dienst: Verzekering Cocoon Start
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/09/2012