DVV – 07/10/2014

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een stier in het midden van de weg met daarbij de tekst: “Shit happens... Ook bij goede chauffeurs”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de Engelstalige klager gaat het om een discriminatoire en aanstootgevende campagne die onder meer verspreid wordt in bushaltes, waar ook jonge kinderen komen. Hij vindt met name het gebruik van het woord “shit” aanstootgevend voor Engelstaligen en tevens een simplistisch gebruik van de Engelse taal. Het is in elk geval niet het eerste woord dat hij graag zou hebben dat zijn jonge dochter leert lezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de uitdrukking ‘Shit happens’ in het Nederlands courant gebruikt wordt. Hij verwijst hierbij naar Wikipedia: “Shit happens is een Amerikaans-Engelse uitdrukking die in meerdere taalgebieden is overgenomen. Met deze uitdrukking wil men meestal aangeven dat het leven vol is van onvolkomenheden. De term is een erkenning van het feit dat de mens soms zonder reden slechte dingen overkomt. Een oudere , Franse uitdrukking waarmee men ongeveer hetzelfde kan uitdrukken, is ‘C'est la vie’ (Nederlands: ‘Zo is het leven’).”.

Hij deelde ook mee dat zijn reclamecampagne op een humoristische wijze wil verwijzen naar een fictieve negatieve situatie die, in plaats van dramatisch te zijn, doet glimlachen. De slogan ‘Shit happens’ sluit hier goed bij aan. Het was geenszins zijn bedoeling hiermee iemand te beledigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche die een stier toont in het midden van de weg onder andere de volgende tekst bevat in de Nederlandstalige versie: “Shit happens... Ook bij goede chauffeurs”.

De Jury heeft begrip voor de reactie van de klager als Engelstalige, maar de Jury moet een reclame onderzoeken op basis van de perceptie van de gemiddelde consument en rekening houdend met de sociale, culturele en taalkundige factoren van het land waar de reclame verspreid wordt.

De Jury is van mening dat de uitdrukking “Shit happens” wijdverbreid is en hier gebruikt wordt in een humoristische context om een problematische situatie die in dit geval totaal onrealistisch is te illustreren. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de reclame niet gericht is op en geen gebruik maakt van kinderen.

De Jury is van oordeel dat de uitdrukking in kwestie niet in strijd is met de momenteel geldende fatsoensnormen en niet aanzet tot vloeken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DVV
Product/Dienst: Autoverzekering
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/10/2014