DV RENTAL – 06/07/2017

Beschrijving van de reclame

Op de achterzijde van de trailer staat een foto van een vrouw in lingerie met haar rechterhand op haar zijde en haar linkerhand achter haar hoofd gehouden.
Linksboven het logo van de adverteerder en daaronder de slogan “Want to rent me?”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager lijkt het alsof men een mooie madam bij zijn wagen krijgt als men daar huurt. Hij vindt het gewoon goedkoop en vraagt zich af of men halfnaakte vrouwen dan altijd kan gebruiken om welk product dan ook te verkopen. Volgens hem is dit puur seksisme.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat 99% van de reacties die hij krijgt positief zijn en dat hij de klacht kort door de bocht vindt.
Het gaat volgens hem totaal niet om de ‘halfnaakte’ vrouw die zijns inziens zelfs zeer mooi en in deftige lingerie afgebeeld wordt.
Volgens hem is totaal geen sprake van seksisme, maar wil hij slechts het mooie dat door de natuur geschapen is tonen en daarmee in de verf zetten dat zijn trailers ook quasi perfect zijn. Het gaat hem om topmateriaal dat moet opvallen en dit gebeurt door een mooie foto van een mooie vrouw te tonen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de achterzijde van de trailer in kwestie een foto toont van een vrouw in lingerie met haar rechterhand op haar zijde en haar linkerhand achter haar hoofd gehouden en daarnaast de slogan “Want to rent me?”.

De Jury is van mening dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouw geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – trailerverhuur – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Dat het de bedoeling zou zijn om het mooie dat door de natuur geschapen is te tonen en daarmee in de verf te zetten dat zijn trailers ook quasi perfect zijn, zoals de adverteerder argumenteert, komt de Jury met name onvoldoende voor om aannemelijk te maken dat zijn reclame aldus een verband legt tussen de afbeelding en de gepromote dienst dat het gebruik van de kwestieuze statische en geïsoleerde afbeelding zou verrechtvaardigen.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw in casu afgebeeld wordt in combinatie met de slogan en met de duidelijke seksuele toespeling, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan positieve reactie van de adverteerder is het dossier ter kennis van de Raad voor de Reclame gebracht overeenkomstig artikel 11 van het JEP reglement.

Adverteerder: DV RENTAL
Product/Dienst: Trailerverhuur
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/07/2017