DUVEL MOORTGAT – 25/04/2018

Beschrijving van de reclame

De klager deelde foto’s mee waarop een zwarte drinkbus is te zien met aan de ene kant de tekst “A gift from heaven – Brewed on earth” en aan de andere de naam “Duvel”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat er reclame wordt gemaakt voor een biermerk op een fles of bidon welke doorgaans wordt gebruikt als fles voor dorstlessers tijdens het sporten. Doorgaans zijn deze dorstlessers bedoeld om het sporten te bevorderen.
Hij is van oordeel dat deze vorm van reclame een schending uitmaakt van artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, dat zegt: “Reclame zal in geen geval suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de Duvel drinkbus deel uitmaakt van een breder assortiment van merchandising waaronder sportkledij en fietsaccessoires waarmee het merk Duvel gepromoot wordt. De accessoires kunnen enerzijds (gratis) aangeboden worden in het kader van promotionele acties en worden anderzijds ook te koop aangeboden, onder meer via de officiële webshop van de adverteerder. Dit assortiment van merchandising maakt deel uit van een grotere campagne die ook de (mede-) organisatie van enkele sportieve evenementen inhoudt.
Het doel van de merchandising en de evenementen is om een actieve en gezonde levensstijl te promoten. De adverteerder is ervan overtuigd dat het met mate genieten van speciaalbieren zoals Duvel hieraan niet in de weg staat. Natuurlijk houdt dit niet in dat hij de consumptie van zijn bieren tijdens sportactiviteiten promoot.
Met betrekking tot artikel 9 van het Alcoholconvenant, haalde de adverteerder aan dat het doel van dit artikel is te vermijden dat personen worden aangezet om alcoholische dranken te benutten tijdens sportactiviteiten. Aangezien alcohol een vochtafdrijvende werking heeft, kan het namelijk negatieve effecten hebben op de sportprestaties en de gezondheid.
Volgens de indiener van de klacht, suggereert de Duvel drinkbus dat de consumptie van Duvel sportprestaties positief beïnvloed, aangezien drinkbussen doorgaans gebruikt worden als houder van dorstlessende dranken tijdens het sporten. Dit is echter geenszins de bedoeling van de adverteerder.
Hij beoogt helemaal niet dat personen de Duvel drinkbus zouden vullen met Duvel als dorstlesser tijdens sportprestaties. Duvel is een degustatiebier met een hoog alcohol- en koolzuurgehalte en bijgevolg hoegenaamd geen dorstlesser die gebruikt kan worden tijdens het sporten.
Bovendien zou het gebruik van Duvel als sportdrank in de Duvel drinkbus ook compleet haaks staan op het image van de producten van de adverteerder. Hij zou het volkomen ongepast vinden om een Duvel te serveren in een ander glas dan gebruikelijk en al zeker niet in een plastieken drinkbus. Dit zou ook de smaak van de Duvel negatief kunnen beïnvloeden, wat wederom onmogelijk het beoogde doel kan zijn.
In het algemeen kan er ook niet gesteld worden dat hij als doel heeft dat alle merchandising producten die hij verkoopt, gebruikt moeten worden in samenhang met zijn bieren.
Volgens de adverteerder is derhalve geen sprake van een inbreuk op het Alcoholconvenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de in verband met een drinkbus van de adverteerder ingediende klacht op basis van artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant), volgens hetwelk het “reclame in geen geval (zal) suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de Duvel drinkbus deel uitmaakt van een breder assortiment van merchandising waaronder sportkledij en fietsaccessoires, maar dat dit niet inhoudt dat hij de consumptie van zijn bieren tijdens sportactiviteiten promoot.

De Jury heeft daarnaast genoteerd dat de adverteerder verwijst naar de bedoeling van de door de klager aangehaalde bepaling van het Convenant, met name te vermijden dat personen worden aangezet om alcoholische dranken te benutten tijdens sportactiviteiten.

De Jury is van mening dat het merchandising-object waarop de klacht betrekking heeft op geen enkele manier suggereert dat de consumptie van bier de sportprestaties positief beïnvloedt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de drinkbus in kwestie geen inbreuk uitmaakt op voormelde bepaling van het Convenant en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DUVEL MOORTGAT
Product/Dienst: Duvel
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Beroepsvereniging
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/04/2018