DS SLAAPCOMFORT – 20/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een foto van een opslagplaats van matrassen. Tekst : “DS SLAAPCOMFORT, lattenbodems – bedtextiel - . MEIMAAND. OPEN-DEUR-DAGEN. NU -50%. “
Onderaan worden 4 verkoopsadressen vermeld en aan de zijkant bevindt zich een opsomming van andere verkoopsplaatsen met vermelding van de openingsuren en dagen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame verschijnt bijna elke week in reclamebladen. Zij is misleidend daar ze de klant het gevoel geeft een koopje te kunnen doen, terwijl de producten voortdurend aan halve prijs worden aangeboden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie “MEIMAAND” vermeldt voorafgaandelijk aan de aankondiging van de prijsvermindering van 50% en heeft derhalve met betrekking tot deze advertentie geen opmerkingen geformuleerd.

Echter rekening houdend met de klacht die aangeeft dat deze reclame voortdurend verschijnt, heeft zij de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 43 WHPC die bepaalt dat in geval van een aankondiging van prijsvermindering, de datum vanaf welke de verminderde prijs wordt toegepast gedurende de ganse verkoopperiode moet aangeduid blijven en dat (behalve voor uitverkopen) deze periode ten hoogste één maand mag bedragen.

Met andere woorden mag dezelfde reclame die een prijsvermindering van 50% aankondigt voor lattenbodems, bedtextiel en matrassen niet in de maand april en juni 2005 verschenen zijn.

De Jury heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zich te houden aan deze wettelijke voorschriften.

De adverteerder bevestigde dat hij op de hoogte is van de toepasselijke wettelijke bepalingen en zich eraan gehouden heeft.

Adverteerder: DS SLAAPCOMFORT
Product/Dienst: Matrassen
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  20/06/2005