DPG MEDIA – L’OREAL – 05/08/2019

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een artikel in de “Lifestyle” rubriek op de website 7sur7, met als header “Test Beauté: la gamme Kérastase soleil. Maquillage, crèmes, soins pour les cheveux,... : les rédactrices de 7sur7 testent pour vous de nouveaux produits de beauté et vous donnent un avis 100% objectif. ” en de vermelding van de naam van Viktoria Thirionet.
Het artikel bevat de volgende subtitels: “Le produit”, “La promesse de la marque”, “Pour qui ?”, “Les +” (met vermelding van de effectiviteit en de geur), “Les –” (met vermelding van de prijs) en “Notre avis”.
Boven het artikel, foto’s van de 4 producten in kwestie en eronder, hun naam en hun prijs evenals de vermelding “Disponibles exclusivement dans les salons de coiffure Kérastase”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een niet-gesignaleerde publireportage.
Hij deelde mee dat slechts één merk op de voorgrond wordt geplaatst, dat er geen enkele vergelijking is en dat het artikel voorgesteld wordt als objectief, maar zonder enige kritiek. Hij vindt dit een regelrechte karikatuur.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de uitgever, DPG Media, als de beweerde adverteerder, L’Oréal, om een reactie verzocht.

De uitgever deelde mee dat het artikel kadert in een dossier met de titel “Les tests beauté de la rédaction” die elke week op tientallen merken worden uitgevoerd, in alle objectiviteit.

L’Oréal deelde mee dat het zich beperkt heeft tot de verzending van het product en het bijbehorende persdossier naar de journaliste die verantwoordelijk is voor de rubriek. Deze werkwijze wordt systematisch toegepast voor elke nieuwigheid en ter attentie van verschillende media in het kader van zijn public relations activiteiten. Bovendien deelde het bedrijf mee dat het geen enkel inzagerecht heeft gehad voor het verschijnen van het artikel en dat er geen enkele tegenprestatie verschuldigd is aan de redactie, of het artikel nu lovend is of niet. Het artikel en het oordeel worden 100% onafhankelijk en volledig naar eigen goeddunken van de redacteur/tester opgesteld.
Het bedrijf voegde toe dat dit gedeelte van de website in kwestie geen website is waar producten van verschillende merken vergeleken worden, zoals de klager lijkt te denken en dat het dus normaal is dat er geen enkel ander product genoemd wordt, want het is niet de bedoeling om hier de prestaties van verschillende producten te vergelijken, maar wel om een mening te geven over de vastgestelde efficiëntie na gebruik van een specifiek product. Hij is er bovendien verbaasd over dat de klager zich vragen stelt over het gebrek aan kritiek op het product aangezien er onder de minpunten verwezen wordt naar de prijs, die volgens de redactrice een rem is op het gebruik van het product.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht met betrekking tot een artikel verschenen in de rubriek “Lifestyle” van de website in kwestie.

Ze heeft er nota van genomen dat de auteur, die geïdentificeerd wordt onder de hoofding, de hoofdredactrice is van de betrokken nieuwssite en dat deze verduidelijkt heeft dat het artikel kadert in een dossier met de titel “Les tests beauté de la rédaction” die elke week op tientallen merken worden uitgevoerd, in alle objectiviteit.

Ingevolge het antwoord van het merk in kwestie, heeft zij er tevens terdege nota van genomen dat dit geen enkel inzagerecht heeft gehad voor het verschijnen van het artikel en dat de publicatie geen aanleiding heeft gegeven tot enige tegenprestatie van haar kant.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat het gaat om redactionele inhoud en niet om reclame-inhoud.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA - L'OREAL
Product/Dienst: Kérastase Soleil gamma
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/08/2019