DPG MEDIA – 23/12/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO vrouw: “Krijg nagelwitte tanden met de nieuwe tandenborstel van D-clean. De haartjes zorgen voor een perfect resultaat en de ergonomische handgreep ka worden bijgeschaafd tot een vlijmscherp steekwapen om tussen de ribben van de cipier te steken.”
VO man: “Seizoen 1 van Locked Up eindigde met een bloedstollende ontsnapping, maar blijven Macarena en haar celgenotes uit de handen van hun achtervolgers? Bekijk het tweede seizoen van Locked Up nu gratis op VTM GO. VTM GO, altijd een goeie reden om te kijken.”

Motivering van de klacht(en)

1) De klaagster verwees naar het einde van de reclame over een nieuwe tandenborstel waar de dame zegt dat het handvat ergonomisch en zo vlijmscherp is dat men dit in de rug van een cipier kan planten. Zij is zelf penitentiair bewakingsagent en vindt het niet kunnen dat dit op de radio te horen is. Er is volgens haar al genoeg agressie in de gevangenis zonder dat er iemand van buitenaf zulke insinuaties maakt. Voor haar en haar collega’s is dat aanzetten tot meer geweld in de gevangenis met eventuele dodelijke afloop voor de bewakingsagent.

2) De klaagster schrok van deze spot. Zij dacht dat de reclame als hoofdthema over een nieuw soort tandenborstel ging maar op het einde zei men dat deze tandenborstel ook goed kan dienen als mes voor gedetineerden om cipiers te steken. Zij vraagt zich af of het kan zijn dat dit op de radio is geplaatst om met opzet aanstoot te geven of om de luisteraars op hun waakzaamheid te testen. Ze begrijpt echt niet wat hiervan de bedoeling kan zijn. Zij kan zich niet voorstellen dat een dergelijke reclame toegelaten is, daar deze aanzet tot geweld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaf vooreerst aan dat de gepromote reeks “Locked Up” gaat over een vrouw, Macarena Ferreiro, die in de gevangenis belandt en zich moet aanpassen om te overleven. Zo wordt ze aan het einde van seizoen 1 gedwongen om samen met enkele celgenoten mee te ontsnappen. Die celgenoten hebben een cipier mishandeld en vastgeketend. Aan het begin van seizoen 2 ziet men hoe Macarena verder weet te ontsnappen, maar eerst nog, na een schermutseling, een celgenote vermoordt.

Hij is van oordeel dat door de uitzending van deze radioreclamespot op geen enkele manier aangezet wordt tot geweld en dat deze geen schending inhoudt van enige wetgeving of van enige zelfdisciplinaire code. In tegenstelling tot wat de klagers aangeven, zal de gemiddelde consument/luisteraar de radioreclamespots volgens hem niet beschouwen als een reclamespot die zou aanzetten tot geweld.

Uit de twee klachten blijkt immers dat de klaagsters niet beseffen dat deze radioreclamespot niet eindigt na de boodschap over de nieuwe tandenborstel. De spot bestaat echter uit twee delen: na de ironische boodschap over de tandenborstel volgt de boodschap dat seizoen 2 van “Locked Up” aangeboden wordt op VTM Go. De bedoeling van het eerste deel van deze spot is om de aandacht van de luisteraar op een ludieke manier te trekken, niet om de luisteraar op welke manier dan ook aan te zetten tot geweld of te choqueren.

De adverteerder voerde vervolgens aan dat het bij het beoordelen van een reclamespot belangrijk is dat er niet gefocust wordt op slechts een beperkt onderdeel van die reclamespot, maar moet de reclamespot in zijn geheel bekeken worden. Indien de spot in zijn geheel beluisterd/beoordeeld wordt dan is het volgens hem voor de gemiddelde luisteraar/consument duidelijk dat het eerste deel van de reclamespot op een ludieke manier wil verwijzen naar het leven in de gevangenis en dus naar de reeks “Locked Up” waar in het tweede deel van de reclamespot dieper op wordt ingegaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot uit twee delen bestaat, waarbij de boodschap die verwijst naar een tandenborstel als steekwapen onmiddellijk wordt gevolgd door de boodschap dat het tweede seizoen van de zich in een gevangenisomgeving afspelende tv-reeks Locked Up beschikbaar is bij de adverteerder.

De Jury is van mening dat het aldus voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is dat het gaat om een radiospot ter promotie van een buitenlandse tv-reeks waarin het leven in en een – klaarblijkelijk gewelddadige – ontsnapping uit de gevangenis centraal staan.

Zij is tevens van mening dat de radiospot niet van aard is om gewelddadig of onwettelijk gedrag te tolereren of aan te moedigen, maar zich ertoe beperkt om aan de hand van de duidelijk niet letterlijk te nemen boodschap aan het begin van de spot te verwijzen naar de aard en het genre van de gepromote reeks.

Volgens de Jury blijkt aldus voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de radiospot bedoeld is als promotie van een reeks waarvan de inhoud verband houdt met de boodschap en is deze niet van aard om voor hen choquerend over te komen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: VTM Go – Tv-reeks Locked Up
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/12/2019