DPG MEDIA – 21/04/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont beelden uit de film ‘The Lost World: Jurassic Park’, onder meer beelden van dinosaurussen die een kamp verwoesten en mensen aanvallen.

Ondertitels (vertaling van in het Engels gesproken tekst): “Dit is prachtig. Zo begint het altijd. Later beginnen ze te rennen en schreeuwen. Dit wordt heel erg. Mammie is heel erg boos. Vlucht, zo snel je kan. Papa!”.
VO: “En als je ze gevangen neemt, gaat het pas echt mis. Ze hebben hun les duidelijk niet geleerd. Want de natuur overwint elke keer. The Lost World: Jurassic Park, van Steven Spielberg. Straks.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat haar tienjarig kind op 24 februari 2021 tijdens de onderbreking van het programma “The Simpsons” een trailer voor de film “The Lost World: Jurassic Park” gezien zou hebben en dat het kind geschokt is geweest door al het bloed en griezel in de reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde zijn planning van 24 februari 2021 mee en stelde vast dat de onderbrekingen tijdens de afleveringen van “The Simpsons” geen trailer voor “The Lost World: Jurassic Park” bevatten. In de mate dat de dochter van klaagster de trailer op een ander moment zou hebben gezien, betreurt hij dat voormelde trailer de door de klaagster gestelde impact heeft gehad. In tegenstelling tot wat de klaagster schrijft, komt er in de trailer echter geen bloed voor. In ieder geval werd de trailer zo gemaakt dat deze geschikt is voor alle leeftijden.
Zowel bij het maken als het inplannen van trailers houdt hij, naast de toepasselijke wetgeving en codes, rekening met de gemiddelde kijker op dat moment, zijnde niet de minst maar ook niet de meest gevoelige kijker. De trailer werd op 24 februari 2021 uitgezonden in de onderbreking tijdens de film “Girls Trip”. Deze film heeft, net als “The Lost World: Jurassic Park” een Kijkwijzer kwalificatie van “12”. De trailer werd ook nog tijdens de onderbreking van een aflevering van het tweede seizoen van “Modern Family” uitgezonden. Dit programma is niet specifiek op kinderen gericht en heeft zelfs eerder een (jong)volwassen publiek, dat ook aangetrokken is tot films zoals “The Lost World: Jurassic Park”. Natuurlijk kunnen er kinderen aan het kijken zijn, maar het is niet zo dat de trailer, hoewel die zijns inziens geschikt is voor alle leeftijden, getoond werd in een context bestemd voor kinderen. Daarnaast stelt hij vast dat de trailer voldoet aan alle toepasselijke wetgeving en zelfregulerende codes. Gelet op de programma’s die op VTM 3 worden uitgezonden, is de trailer niet schokkender of gewaagder dan deze programma’s, net integendeel. De adverteerder is dan ook van mening dat hij met deze trailer geen grens overschreden heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de beelden die getoond worden zich, zoals bij trailers gebruikelijk is, beperken tot het overnemen van fragmenten van de film en dus informatie geven in verband met het genre van de film.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: VTM – ‘The Lost World: Jurassic Park’
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2021