DPG MEDIA – 21/04/2021

Beschrijving van de reclame

De ondertitelde spot toont beelden uit de misdaadreeks in kwestie, waaronder beelden van vuurgevechten en mensen die worden neergeschoten.
Voice-over: “Als een hinderlaag mislukt, moet het lek wel bij de politie zitten. Wilson volledig in het nauw gedreven. In Fair Trade. Maandag bij VTM, en ook op VTM GO.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt dat er geen reclame voor de reeks Fair Trade moet komen tijdens het programma The Voice. Dit is een familieprogramma. Hier kijken jonge kinderen naar. Het zou fijn zijn als er minder geweld is te zien op dat moment.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat “Fair Trade” een fictieserie is over twee politieagenten die aan de verkeerde kant van de wet verzeild geraakt zijn en verstrikt geraken in het criminele drugsmilieu. Het is dan ook onmogelijk om een relevante trailer (die uiteindelijk dient om een voorsmaakje te geven van de inhoud van het programma) te tonen waarin de gevaren en risico’s van het criminele drugsmilieu niet voorkomen.
Zowel bij het maken als het inplannen van trailers houdt hij, naast de toepasselijke wetgeving en codes, rekening met de gemiddelde kijker op dat moment, zijnde niet de minst maar ook niet de meest gevoelige kijker. De trailer werd tijdens de tweede onderbreking van “The Voice”, na 22u getoond. Dit programma is niet specifiek op kinderen gericht, temeer daar het de “gewone” versie van “The Voice” betreft, met volwassen kandidaten. Omdat er kinderen kunnen aan het kijken zijn, werd de trailer pas na 22u getoond. Op dit tijdstip kan terecht verondersteld worden dat er weinig tot geen (jonge) kinderen (nog) aan het kijken zijn. In ieder geval is de trailer niet getoond in een context bestemd voor kinderen. Daarnaast stelt hij vast dat de trailer voldoet aan alle toepasselijke wetgeving en zelfregulerende codes.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot zich er, zoals bij trailers gebruikelijk is, toe beperkt om een selectie van fragmenten uit de gepromote misdaadreeks ‘Fair Trade’ te tonen en aldus informatie te geven in verband met het genre van de reeks.

Zij is van mening dat de gebruikte beelden aldus een getrouwe weergave van de reeks beogen te vormen, zonder daarom echter overdreven gewelddadig te zijn.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: VTM – ‘Fair Trade’
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2021