DPG MEDIA – 18/12/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO man: “Die ochtend boven de krantenwinkel.”
VO groep: “Humo!”
Man 1: “Hallo, ik ben Guy en ik ben verslaafd.”
Man 2: “Welkom Guy.”
Man 3: (op fluistertoon) “Da’s die van den Humo.”
Man 1: “Ik moet regelmatig ne radiospot maken als Humo weer eens gratis bier of gin ofzo weggeeft. En er staat er altijd wel een bak in de studio om eens te proeven. En op den duur…”
Man 2: “Rustig, rustig.”
Man 1: “Maar nu ben ik gestopt. Geen druppel meer, ook al staan er 3 bakken Cornet.”
Man 4: “Wat geven ze weg, Guy?”
Man 1: “Een flesje Cornet.”
Men hoort iedereen naar buiten lopen.
VO man: “Een flesje Cornet gratis. Deze week bij Humo.”
VO vrouw: “Bier drink je met verstand.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee er nog eventueel mee te kunnen leven dat er gratis alcoholische dranken worden uitgedeeld, alhoewel hij vindt dat alcohol gewoon een legale drug is die veel slachtoffers maakt en eigenlijk niet zo vrij verkrijgbaar zou mogen zijn als nu het geval is.
Buiten het feit dat er gratis alcoholische dranken worden uitgedeeld, wordt er hier echter ook nog eens gelachen met deelnemers aan bijeenkomsten van de AA die, na de voorstelling van Guy Mortier als zijnde verslaafd aan alcohol, en het melden dat er gratis Cornet bij Humo zit, de bijeenkomst verlaten om Humo te gaan kopen en dus gratis weer te hervallen.
De klager vindt het een brug te ver dat er gelachen wordt met deelnemen aan de AA: buiten het feit dat deze reclame het gebruik van alcohol verheerlijkt (door het gratis uitdelen en het verlaten van de meeting van de AA), lacht deze ook nog eens met ex-alcoholici.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de radiospot erg kenmerkend is voor de alom gekende stijl van Humo: humoristisch, maar nooit platvloers of gratuit, eigenzinnig, spits, open van geest, verrassend. De spots steken veelal de draak met mensen of feiten die op dat moment in de actualiteit staan, en niet het minst met Humo zelf. In dit geval bestond de radiospot uit een dialoog tussen Guy Mortier en acteur Tom Van Dijck. Guy Mortier doet zich voor als een AA-deelnemer. Elke luisteraar weet dat Mortier geen alcoholverslaafde is. De spots zijn trouwens altijd ingesproken door Guy Mortier, die nog altijd het gezicht en boegbeeld van Humo is. Elke radiospot bestaat uit kolder, van het begin tot het einde.
Hij voerde tevens aan dat hij weet dat reclame voor alcohol aan strikte regels onderworpen is, en het Alcoholconvenant onderschrijft. De spot beantwoordt volgens hem aan de regels in dit Convenant: zo wordt onder meer het verplichte “Bier drink je met verstand” vermeld. De radiospot is niet denigrerend ten opzichte van mensen die naar de AA gaan, noch ten opzichte van mensen die niet drinken. Het enige wat de spot volgens de adverteerder wil verwoorden is dat het promotieaanbod van Humo alweer onweerstaanbaar is, omdat Cornet zo’n lekker bier is en bovendien gratis is die week. Deze kwinkslag overschrijdt volgens hem geenszins de grenzen van fatsoen en respect.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van een actie met een gratis flesje Cornet bier bij het magazine Humo, Guy Mortier, het gezicht en boegbeeld van dit magazine, aan het woord laat als deelnemer aan een fictieve bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten.

De Jury is van mening dat uit deze spot het humoristisch gebruik van overdrijving voldoende duidelijk naar voor komt opdat deze door de gemiddelde consument niet zou worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

Zij is met name van mening dat de spot in kwestie zich er wel degelijk toe beperkt om aldus het promotioneel aanbod als aantrekkelijk naar voor te brengen, zonder zich daarmee meteen ook denigrerend of anderszins negatief uit te laten over AA-deelnemers of andere personen die geen alcohol (meer) drinken.

In deze context is de Jury van oordeel dat deze reclame geen kritiek heeft op de onthouding in de zin van artikel 3.4 van het Convenant en evenmin aanzet tot een onverantwoordelijke consumptie van alcoholhoudende dranken, noch dit aanmoedigt in de zin van artikel 3.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: Humo-actie met Cornet bier
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/12/2019