DPG MEDIA – 18/12/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Ja, de vrouw van mijn leven gevonden. 25 is ze.”
Vrouw: “Pralinneke?”
Man: “Nee, nee dank u. Mijne suiker.”
Vrouw: “Sigaretje schat?
Man: “Nee, dank u schatteke. Ik rook niet. Ja, en zo”
Vrouw: “Seg, maar strakskes gaan we parachutespringen eh?”
Man: “Euh, ja?”
Vrouw: “Ja, ik heb zelf uw parachute al ingepakt.”
Man: “Maar allez, hoort dat nu. Da’s toch een lieveke eh.”
VO: “Gelukkig maakte Willy voor zijn levensverzekering wel de juiste keuze. Want dankzij spaargids.be vond hij in enkele kliks het interessantste aanbod op de markt. Vergelijk zelf op spaargids.be. Er zit meer in uw geld.”

Motivering van de klacht(en)

1) De klaagster deelde mee dat deze spot haar doet denken aan de parachutemoord die onlangs terug in de actualiteit was. De beklaagde van de moord zou de parachute van haar liefdesrivaal gesaboteerd hebben. Volgens haar speelt deze spot hierop in en ze vindt dit ongepast.

2) Deze reclame lijkt de klaagster vrouwonvriendelijk (vrouw als “golddigger”). Bovendien verwijst de reclame volgens haar ook naar de zogenaamde parachutemoord, wat haar ongepast lijkt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de idee achter alle reclame-uitingen in deze campagne overal dezelfde is. Iemand maakt duidelijk een verkeerde keuze (een onpraktische auto, een foute investering in online valuta, de aankoop van een huis naast een spoorweg, iemand neemt een steunmuur weg tijdens een renovatie of – in deze radiospot – een veel jongere partner die uit is op het geld van haar man, …). Hij probeert steeds duidelijk te maken dat voor financiële zaken mensen kunnen vermijden om een onverstandige beslissing te nemen door producten te vergelijken (aantrekkelijkste financiering, best renderende levensverzekering, …) – waarbij het monopolie op onverstandige beslissingen niet bij een bepaald geslacht ligt. Zeker voor een radiospot is het volgens hem erg gebruikelijk om een vleugje humor toe te voegen om de boodschap te versterken. Deze radiospot verwoordt op ludieke wijze een fictieve dialoog over alledaagse dingen tussen een geslepen vrouw en een wat sullige man, die dan de aanleiding is voor hem om spaargids.be aan te prijzen.

Hij voerde vervolgens aan dat in de radiospot die het voorwerp van de klachten vormt wordt gesuggereerd dat een vrouw haar man poogt om te brengen door zijn parachute te saboteren. De “parachutemoord” uit 2006 waarover in 2010 een arrest werd geveld is op geen enkele wijze de inspiratiebron geweest voor deze spot. Deze parachutemoord draaide om een amoureuze driehoeksrelatie die dramatische afliep, en waarbij een parachute werd gesaboteerd. Het is niet omdat er in de spot sprake is van dergelijke sabotage, dat de spot daarom ook verwees naar die assisenzaak. Het is volgens de adverteerder enkel een van de vele uitingen in de reeks van spots om te illustreren dat het belangrijk is om goed en rationeel na te denken over belangrijke keuzes in je leven, zoals een betrouwbare levenspartner en dus ook een kwalitatief financieel product.

Wat betreft het bezwaar dat de radiospot bovendien vrouwonvriendelijk zou zijn, meende de adverteerder ten slotte dat in het geval van de spaargidsspot geen sprake is van seksisme. Het gaat volgens hem om een onschuldige en duidelijke karikatuur van een koppel. De vrouw wordt misschien weinig flatterend geportretteerd als een op geld beluste vrouw, maar het beeld van de man is ook niet erg fraai, namelijk een flauwe man zonder ruggengraat. Dit beeld staat duidelijk ver van de gemiddelde dagelijkse praktijk, en gelukkig maar.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van een servicessite van de adverteerder waar onder meer informatie over levensverzekeringen kan worden teruggevonden een fictieve dialoog laat horen tussen een man en de nieuwe vrouw van zijn leven die hem een aantal producten en een activiteit, met name parachutespringen, aanbiedt.

De Jury is van mening dat uit deze spot het humoristisch gebruik van overdrijving voldoende duidelijk naar voor komt opdat deze door de gemiddelde consument niet zou worden opgevat in de betekenis die de klaagsters daaraan geven.

Zij is met name vooreerst van mening dat de spot zich ertoe beperkt om parachutespringen aan te halen als een activiteit die om diverse redenen een risico voor de gezondheid kan inhouden, zonder daarom onrechtmatig in te spelen op een bestaande rechtszaak of gewelddadig gedrag aan te moedigen of te tolereren.

Zij is tevens van mening dat de spot duidelijk een karikaturale weergave betreft van zowel de vrouw als de man, zonder dat de adverteerder echter geacht kan worden zich hiermee denigrerend of anderszins negatief uit te spreken over vrouwen of man-vrouwverhoudingen als zodanig.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze radiospot niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: Spaargids.be
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/12/2019