DPG MEDIA – 15/09/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die in een auto ontwaakt met naast hem onder meer een opgerold slaapmatje, ontbijtgranen met zijn handen in zijn mond steekt en de radio aanzet.
Vervolgens ziet men dat de auto op een oprit van een huis staat en dat de man zich eerst neerzet in een klein opblaaszwembadje en daarna roepend uit het autoraam hangt, waarna hij getoond wordt terwijl hij op het dak van de auto in een stoel zit, op het dak van de auto springt en tegen de haag plast.
Als de avond valt ziet men hem eerst slapend op de grond en dan dansend voor de auto, waarna hij met een stroboscoop in de auto verder feest. De volgende ochtend stapt hij in zijn onderbroek uit de auto en strekt zich uit op de motorkap. Op het scherm verschijnt de tekst: “Rock Willy – Met Marcel Vanthilt”.
VO Marcel Vanthilt: “Deze zomer helaas geen festivals. Maar gelukkig wel Rock Willy waar u de festivalmuziek wel hoort. Van maandag tot donderdag om 16u, bij Willy. Willy, music matters.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager kan deze reclame, met beelden zoals op het dak van een auto springen en wildplassen, echt niet, daar dat een voorbeeld voor de jeugd is, die denkt dat dat allemaal mag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Willy een digitale radiozender is die zich richt op muziekfans en dat de spot kaderde in de sfeer van de zomerfestivals. Het COVID 19-virus heeft helaas ook op de vele muziekfestivals een zware impact. Jonge en minder jonge muziekliefhebbers die andere jaren enthousiast uitkijken naar deze festivals konden nu enkel maar dromen van festivals. “Iedereen mist de festivals” was deze zomer dan ook het uitgangspunt van de reclamecampagne van Willy.
De spot toont een jongeman die allerlei dingen doet die veel festivalbezoekers ook doen – of we dat nu goedkeuren of niet: hij schrokt ontbijtgranen zonder melk naar binnen, hij baadt in een opblaasbadje, zingt luid mee met de muziek in zijn auto waarin hij zelfs een stroboscoopspot plaats, plast tegen de haag, enz. Bij het uitzoomen van de camera blijkt dat hij en zijn auto gewoon op de oprit van zijn huis staan, terwijl de man zich gedraagt alsof hij met duizenden anderen op een rockfestival staat. Dan zegt een voice over: “Deze zomers helaas geen festivals. Maar gelukkig wel Rock Willy waar u de festivalmuziek wel hoort”.
De adverteerder is er nogal gerust in dat de kijker heel goed de humor van de spot inziet, én ook goed begrijpt dat de spot een karikaturale uitvergroting is van het gedrag van een festivalganger. Op geen enkel ogenblik wordt gesuggereerd dat dit gedrag “normaal” of voorbeeldig zou zijn.
De insteek is volgens hem duidelijk: stel je voor dat mensen de muziekfestivals zo erg missen dat ze, uit wanhoop, of uit nostalgie, ook in een heel andere context diezelfde dingen zouden doen die ze anders alleen maar op festivals doen. De gemiddelde kijker beschouwt dit volgens hem dan ook niet als een boodschap die het slechte voorbeeld geeft aan de jeugd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in deze spot ter promotie van een radiozender wordt ingespeeld op het feit dat de zomerfestivals niet konden doorgaan ingevolge de coronacrisis door een man te tonen die op de oprit van zijn huis diverse gedragingen stelt die geassocieerd kunnen worden met festivalbezoek.

De Jury is van mening dat het humoristische gebruik van overdrijving voldoende manifest is in deze spot om door zowel jongere als oudere kijkers niet te worden opgevat als een vergoelijking door de adverteerder van het geheel van gedragingen die de protagonist in de spot stelt of als een voorstelling van na te volgen gedrag.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om illegaal of antisociaal gedrag te tolereren of aan te moedigen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: Radio Willy
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/09/2020