DPG MEDIA – 10/12/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt: 
Man: “Die ochtenderectie in de krantenwinkel. Bij elke Humo krijgt u deze week een SOA.” 
Koor: “Een SOA.” 
Man: “Een gratis seksueel onmisbaar attribuut.” 
Koor: “Voor al uw dates.” 
Man + koor: “Dus wikkel het rond uw flieter voor u leegloopt als een gieter.” 
Man: “Want het beschermt op prettige wijze tegen aids.  
Een SOA voor Lydia.” 
Lydia: “Tegen chlamydia.” 
Man: “En eentje voor Yves.” 
Yves: “Tegen het sief.” 
Man: “En een voor René.” 
René: “Bye bye gonorroea.” 
Man: “En dat helemaal gratis.” 
Koor: “Gratis.” 
Man: “Ja, bij elke Humo zit een condoom voor al uw SOA’s. Zowel op de keukentafel als tijdens gayparades. Aanbod geldig zolang de voorhuid strekt.” 
VO vrouw: “Met de steun van Sensoa.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat deze reclame zeer veel seksueel gerelateerde onderwerpen/voorwerpen/uitdrukkingen bevat waaronder bv.: ochtenderectie, condoom, SOA, enz. Deze reclame wordt de ganse dag door uitgezonden, maar is in zijn ogen ongepast voor jonge kinderen.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat in het belangrijkste redactionele stuk in de betrokken Humo, getiteld “Seksuele opvoeding op school: een ver-van-mijn-bed-show”, zowel jongeren als onder meer een woordvoerder van Sensoa aan het woord kwamen. Een vaststelling die steeds terugkwam in dit artikel is dat er nog veel taboes bestaan omtrent seksualiteit, niet het minst bij leraren. Dit redactioneel dossier was dus volgens hem een uitgelezen aanleiding om in samenwerking met Sensoa een gratis condoom aan te bieden aan de Humo-lezers.  
Hij gaf tevens aan dat de radiospot kadert in een jarenlange traditie van Humo om wekelijks radiospots uit te zenden die als het ware een verlengstuk zijn van de spitse, grappige en vrijgevochten mentaliteit die zo kenmerkend is voor Humo als magazine. Het is precies om in te gaan tegen de taboesfeer en de schroom die anno 2019 blijkbaar nog altijd hangt rond een – veilige – seksualiteitsbeleving, dat de radiospot voor deze ludieke aanpak gaat.  
De adverteerder deelde ten slotte mee dat de spot zich duidelijk niet op kinderen richt, zoals ook blijkt uit het mediaplan. Het opzet van de spot was wel om bewust jongeren te sensibiliseren, want het zijn net die jongeren die moeten leren dat condoomgebruik hoort bij een respectvolle, veilige en plezierige seksuele relatie. Er was volgens hem dan ook geen enkele reden om deze radiospot niet op de normale uitzenduren uit te zenden, nu de spot zich niet op kinderen richt en bovendien geheel niet schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van kinderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat deze spot naar aanleiding van de aanbieding van een gratis condoom bij het magazine Humo de vorm aanneemt van een humoristisch lied met verwijzingen naar geslachtsdelen en seksueel overdraagbare aandoeningen.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze actie in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa verband hield met het hoofdartikel rond seksuele opvoeding op school in de Humo van de betrokken week en mede beoogde op ludieke wijze jongeren te sensibiliseren rond veilige seksualiteitsbeleving maar geenszins op kinderen gericht was.  

De Jury is van oordeel dat dit opzet ook voldoende blijkt uit de spot en dat de spot, rekening houdend met de huidige sociale context, niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen. 

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om mentale of morele schade te berokkenen aan kinderen.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: Humo - Condoomactie
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/12/2019