DPG MEDIA – 05/08/2019

Beschrijving van de reclame

De e-mail met de VTM Go nieuwsbrief heeft als onderwerp “Altijd al willen leren hoe je huurmoordernaar kan worden, [voornaam van de ontvanger]?”.  
Vervolgens de tekst “Hallo [voornaam van de ontvanger],  
Robert Avila is familieman, verzekeringsagent en hitman. Zijn privé- en professioneel leven gescheiden houden blijkt echter een waanzinnig epistel wanneer hij voorzitter wordt van een huurmoordenaarsgilde. 
Nieuwe Emmy-award winnende serie!”.  

Motivering van de klacht(en)

1) De klager was eerst enorm geschrokken van de titel en daarna kwam er verontwaardiging. Reclame maken voor een serie doet men volgens hem toch niet door te vragen of de klanten klaar zijn om huurmoordenaar te worden.  

2) De klaagster vindt de gepersonaliseerde titel choquerend en ethisch onverantwoord. Zij haalde aan dat moorden niet als iets ‘cool’ gepromoot dient te worden, er is al genoeg ellende in de wereld.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij aan de abonnees van de nieuwsbrief van VTM Go informatie wilde verschaffen over onder meer de nieuwe exclusieve serie “Mr. Avila”. Deze serie gaat over de familieman Robert Avila die een ongebruikelijke levensstijl heeft aangezien hij zijn leven als verzekeringsagent en als huurmoordenaar zo goed als mogelijk probeert te combineren.  

Het gebruik van de zin “Altijd al willen leren hoe je huurmoordenaar kan worden?” in het onderwerp van de nieuwsbrief had volgens de adverteerder zeker niet tot doel kijkers aan te sporen om zelf huurmoordenaar te worden, aan te zetten tot geweld of moorden te promoten. Integendeel, hij wil op basis van dit onderwerp de gebruikers van VTM Go overtuigen om “Mr. Avila” te bekijken. Het gebruik van ‘cynische’ titels is daarvoor de techniek. De kijker/lezer van de nieuwsbrief stelt zich daardoor immers vragen en wordt hierdoor op een ludieke manier ‘geteased’ om de serie te bekijken.  

Hij gaf in dit verband tevens aan dat deze nieuwe serie zich in het detective/crime-genre bevindt, dat vandaag de dag erg gedomineerd wordt door zware zwarte thema’s. Om het zware thema te verlichten, wordt ook in “Mr. Avila” gebruik gemaakt van cynische en zwarte humor, allesbehalve een ongebruikelijk fenomeen. De titel van de nieuwsbrief valt dus volgens hem perfect te kaderen.  

Hij wees er ten slotte op dat VTM Go erg duidelijk als afzender van de nieuwsbrief aangeduid stond in de mail en dat enkel mensen die ingeschreven zijn op deze nieuwsbrief hem in hun mailbox krijgen. Deze twee elementen zorgen er volgens hem voor dat het onderwerp van de nieuwsbrief door de gemiddelde ontvanger niet beschouwd zal worden als een oproep om effectief zelf een huurmoordenaar te worden, maar zal gezien worden als een ‘teaser’ voor een (nieuwe) serie die op VTM Go wordt aangeboden.  

Volgens de adverteerder is er derhalve geen sprake van een schending van enige wetgeving of zelfdisciplinaire code.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclameboodschap in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.  

Zij heeft vastgesteld dat de e-mail met als afzender “VTM GO” en als onderwerp “Altijd al willen leren hoe je huurmoordernaar kan worden, [voornaam van de ontvanger]?” betrekking heeft op een nieuwe reeks in het aanbod van de adverteerder die handelt over een familieman-verzekeringsagent die tevens huurmoordenaar is.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze hiermee slechts beoogde om de abonnees van de nieuwsbrief op een ludieke manier, met gebruikmaking van de cynische en zwarte humor die ook in de reeks zelf gebruikt wordt om het zware thema te verlichten, te ‘teasen’ om de reeks in kwestie te bekijken.  

De Jury is van mening dat de afzender van de e-mail onmiddellijk duidelijk is en dat het onderwerp van de e-mail eveneens duidelijk in verband staat met de beschrijving van de gepromote reeks die meteen bovenaan in de tekst van de e-mail wordt weergegeven.  

Zij is tevens van mening dat de reclameboodschap niet van aard is om gewelddadig of onwettelijk gedrag te tolereren of aan te moedigen, maar zich ertoe beperkt om informatie te verschaffen in verband met de aard en het genre van de reeks.  

Volgens de Jury blijkt aldus voor de gemiddelde ontvangers van de e-mail in kwestie voldoende duidelijk dat de reclameboodschap bedoeld is als promotie van een reeks waarvan de inhoud overeenstemt met de boodschap en is deze niet van aard om voor hen choquerend over te komen.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: VTM Go – Tv-reeks Mr. Avila
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/08/2019