DOUWE EGBERTS – 23/05/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een klein jongetje die aan zijn moeder een klein ingepakt geschenk overhandigt.
Jongetje: “Voor de liefste mama van heel de wereld, alsjeblief”.
Mama: “Oh en t'is een senseo koffiezetapparaat, dank u schat.
Het jongetje heeft een teleurgestelde blik.
Mannenstem: “Senseo, een sensationeel cadeau voor moederdag. Kies zelf met welke kleur je mama verrast.” Vervolgens wordt het koffiezetapparaat in 4 verschillende kleuren in beeld gebracht.

Een tweede Tv spot toont een klein jongetje die aan zijn moeder een klein ingepakt geschenk overhandigt.
Jongetje: “Alsjeblieft liefste mama, een verrassing voor jou.”
Mama: “Waw, een senseo koffiezetapparaat. Lieve schat, gij wist dat."
Het jongetje heeft een teleurgesteld blik.
Mannenstem: “Senseo, een sensationeel cadeau voor moederdag. Kies zelf met welke kleur je mama verrast.” Vervolgens wordt het koffiezetapparaat in 4 verschillende kleuren in beeld gebracht.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die gerealiseerd werd naar aanleiding van moederdag maakt misbruik van kinderen en is schandalig. Een geschenk van een kind aan zijn moeder, wat het ook zij, is duizend maal meer waard dan deze machine. Een moeder, een vader vergissen zich niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij volledig het gevoel deelt dat een geschenk vanwege een kind aan zijn ouders, steeds een verrukking is voor elke ouder. Hij heeft deze spots nog eens laten bekijken door moeders, die allen vonden dat ze humoristisch zijn. Om het imago van het product te dynamiseren, heeft hij gekozen voor een benadering die humoristisch, verrassend en met een knipoog is met boodschappen rond moederdag, maar zonder te willen choqueren.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze spots die gezien kunnen worden door kinderen, negatief kunnen gepercipieerd worden : een kind dat een ander geschenk aan zijn moeder geeft dan een Senseo koffiezetapparaat, zou zijn gebaar plots van minder waarde kunnen gaan beschouwen. Zij is de mening toegedaan dat deze spots die voor commerciële doeleinden raken aan de affectieve wereld van het kind niet van de beste smaak getuigen. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Aangezien deze spots de hele familie bereiken, inclusief de kinderen, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 14 van de IKK code dat niet alleen bepaalt dat reclame de lichtgelovigheid of het gebrek aan ervaring van kinderen niet mag uitbuiten, maar tevens dat reclame kinderen en adolescenten er niet rechtstreeks mag toe aanzetten om hun ouders of andere personen er toe te bewegen het aangeprezen product te kopen. Hoewel er in casu geen rechtstreekse aanzetting is, kunnen deze spots toch gepercipieerd worden als zijnde een onrechtstreekse aanzetting.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze reclame in de toekomst niet meer zou gebruikt worden.

Adverteerder: DOUWE EGBERTS
Product/Dienst: Senseo
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  23/05/2005