DOUWE EGBERTS – 12/10/1999

Beschrijving van de reclame

De affiche met als slogan “Mooi in evenwicht”, toont een naakte lachende vrouw liggend op haar zij in een bed.

Motivering van de klacht(en)

Rekening houdend met haar verspreiding op de openbare weg, dus zichtbaar voor kinderen en jongeren, wordt de affiche beschouwd als pornografisch, vulgair, de aandacht trekkend door middel van seks, choquerend, van slechte smaak en gebruikt zij de vrouw als reclameobject. Een dergelijke vrijheid van zeden is van aard zwakke personen te beïnvloeden (die Dutroux's kunnen worden) en kan drama's veroorzaken.

Jurybeslissing

Verwijzend naar de advertenties verschenen in de weekbladpers, maakte de adverteerder melding van de bedoeling van de campagne en de positieve reacties die werden opgetekend naar aanleiding van een pre-test bij vrouwen, alsook van het feit dat de affiche met respect een naakte vrouw toont die geen topmodel is maar een natuurlijke vrouw die zich goed en evenwichtig in haar vel voelt, waarbij de naaktheid het zelfvertrouwen om zich zo zonder schroom te tonen weerspiegelt.
Gelet op de gebruikte slogan en overwegende dat er een verband kan gelegd worden tussen de afbeelding en het aangeprezen product (bestemd om het gewicht te controleren of een slanke lijn te bekomen), heeft zij geoordeeld dat de afbeelding van de naakte vrouw in de houding waarin zij is voorgesteld, geen obsceen, erotisch of pornografisch karakter bezit. De illustratie stelt een natuurlijke vrouw voor die zich goed in haar vel voelt, zonder lokmiddel of dubbel-zinnigheid op seksueel vlak en zonder beroep te doen op de afbeelding van een topmodel of fotomodel. De afbeelding bevat geen enkel element dat de waardigheid van de vrouw aantast en kan bijgevolg niet als kwetsend of denigrerend t.a.v. vrouwen worden beschouwd. De Jury heeft bijgevolg geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: DOUWE EGBERTS
Product/Dienst: Natrena
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/10/1999