DOMMEL – 10/05/2011

Beschrijving van de reclame

De reclame vermeldt onder meer het volgende (links onder de titel “:: netconnect :: kwaliteit voor een leuke prijs” en rechts in een groen kader): “tijdelijk gratis activatie”. Rechts in een andere groen kader bevindt zich ook de volgende informatie onder de titel “:: extra opties” : “speedpack”: “verhoog uw downloadsnelheid tot maximum 12,0 mbps (1). bestelbaar voor een eenmalige activatiekost van 29,95 euro. u zal tijdens het bestelproces kunnen zien of het speed pack voor uw locatie beschikbaar is. bestaande klanten kunnen een migratie aanvragen via hun controlpanel. promo nu tijdelijk gratis voor nieuwe aansluitingen**”. Onderaan staat de volgende tekst in kleine letters: “de promoties zijn enkel geldig voor elke nieuwe inschrijving via onze website, www.dommel.com, op voorwaarde dat de nieuwe klant de laatste 12 maanden geen dommel.com abonnement gehad heeft en zijn niet cumuleerbaar met andere promoties. de voorgestelde promoties zijn geldig van 01/05/2011 tot en met 31/05/2011”.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt beweerd dat het speedpack momenteel gratis is voor nieuwe aansluitingen en dit herhaalt zich elke maand. Totdat men het speedpack bestelt, dan moet men betalen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij geen reclame voert.
Wat de informatie betreft dewelke op zijn website staat vermeld: deze is duidelijk en conform de gebruiken die worden gehanteerd en toegestaan door het BIPT en de FOD economische inspectie.
Het feit dat dit gezien wordt als onethische reclamevoering verbaast hem dan ook ten zeerste.
Hetgeen beweerd wordt over het speedpack dat betaald dient te worden, klopt niet. Het speedpack is gratis voor nieuwe klanten en bij bestaande klanten wordt hiervoor een 1-malige activatiekost van 29,95 euro gerekend.

Jurybeslissing

De Jury heeft haar bevoegdheid bevestigd ivm de reclame-inhoud op de website in kwestie.
De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt (links onder de titel) “:: netconnect :: kwaliteit voor een leuke prijs” en (rechts in een groene kader): “tijdelijk gratis activatie”. Rechts in een andere groene kader bevindt zich ook de volgende informatie onder de titel “:: extra opties”: “speedpack”: “verhoog uw downloadsnelheid tot maximum 12,0 mbps (1). bestelbaar voor een eenmalige activatiekost van 29,95 euro. u zal tijdens het bestelproces kunnen zien of het speed pack voor uw locatie beschikbaar is. bestaande klanten kunnen een migratie aanvragen via hun controlpanel. promo nu tijdelijk gratis voor nieuwe aansluitingen**”. Onderaan staat de volgende tekst in kleine letters: “de promoties zijn enkel geldig voor elke nieuwe inschrijving via onze website, www.dommel.com, op voorwaarde dat de nieuwe klant de laatste 12 maanden geen dommel.com abonnement gehad heeft en zijn niet cumuleerbaar met andere promoties. de voorgestelde promoties zijn geldig van 01/05/2011 tot en met 31/05/2011”.

De Jury is van mening dat de reclame op een duidelijke manier vermeldt dat de promotie (gratis activatie) alleen geldt voor nieuwe inschrijvingen op voorwaarde dat de nieuwe klant de laatste 12 maanden geen abonnement gehad heeft en dat derhalve de reclame op dit vlak geen aanleiding geeft tot misleiding van de consument.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DOMMEL
Product/Dienst: Speedpack
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/05/2011