DOCKS BRUXSEL – 08/08/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot vermeldt onder meer het volgende:
« Docks Bruxsel, votre Shopping District au pont Van Praet, avec deux heures de parking gratuit. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclameboodschap die 2 uur gratis parking aankondigt misleidend is aangezien éénmaal ter plaatse, wanneer men zich aan de slagboom bevindt om een ticket te nemen en niet noodzakelijk meer de mogelijkheid heeft om achteruit te keren als er andere personen achter staan, vermeld wordt dat men een applicatie moet downloaden om te kunnen genieten van de 2 uur gratis parking. Hij vraagt zich af wat personen die geen smartphone of geen internetverbinding hebben moeten doen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij wel degelijk rekening heeft gehouden met het feit dat niet iedereen noodzakelijkerwijs beschikt over een smartphone met internetverbinding. Personen in dit geval worden uitgenodigd om zich naar de Welcome Desk te begeven (op het gelijkvloers van het winkelcentrum, tegenover ingang/uitgang B). Het onthaalpersoneel geeft hen gratis de MyDocks kaart in ruil voor enkele basisgegevens (voor statistische doeleinden). Deze kaart is voorzien van een QR code die men eenvoudigweg dient te scannen aan de betaalautomaten na er de parkeerkaart in te hebben ingegeven.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die onder meer twee uur gratis parking aankondigt.

Zij heeft eveneens kennis genomen van de klacht die verwijst naar de noodzaak om een applicatie te downloaden om te kunnen genieten van dit aanbod en die de kwestie opwerpt van personen die geen smartphone of geen internetverbinding hebben.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze personen uitgenodigd worden om zich naar de Welcome Desk te begeven waar iemand van het onthaalpersoneel hen gratis de MyDocks kaart geeft die voorzien is van een QR code die men dient te scannen aan de betaalautomaten na er de parkeerkaart in te hebben ingegeven.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat elke persoon op één of andere manier kan genieten van het in de radiospot vermelde aanbod en dat deze dus niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DOCKS BRUXSEL
Product/Dienst: Docks Bruxsel
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/08/2017