DION – 27/09/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titels “De anti-kilo tabletten … verslaan blijvend al uw overtollige kilo's” en “Afvallen zonder honder lijden… en slank blijven”, stelt de advertentie een “nieuw” per postorder verkocht vermageringsproduct op basis van planten voor. De tekst legt uit dat 4 stoffen uit planten “..zorgvuldig zijn samengevoegd om ze U aan te bieden als tabletten “multi-afbraak van vetten”…”, noemt de oorzaken van “vetophopingen en sinaasappelhuid” en beschrijft hoe het product werkt : “de tabletten werken eerst in de diepte, d.w.z. op de vetophopingen die zich onder de huid bevinden… Zodra deze verdwijnen krijgt U uw slanke en jeugdige figuur weer terug. Daarna egaliseren ze de huid zodat ze gladder, mooier en steviger wordt”. Er wordt op gewezen dat het product niet gevaarlijk is en “toch veel efficiënter dan vele andere methoden”. Afbeelding van een jonge vrouw op een weegschaal, bestelbon (prijzen naargelang het aantal te verliezen kilo's) en terugbetalingsgarantie ingeval van ontevreden-heid.

Motivering van de klacht(en)

De affirmatieve beweringen rechtvaardigen een vraag om bewijsvoering. De conformiteit met de regels inzake vermageringsproducten en de toepasselijke wetgeving, dient onderzocht.

Jurybeslissing

Bij ontstentenis van een antwoord op haar vraag om bewijsvoering en haar aanbeveling tot schorsing van de reclame aan de adverteerder, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: DION
Product/Dienst: Speed O'Mincil
Media: Magazine
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  27/09/1999