DININGCITY – 12/12/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website staat onder meer het volgende vermeld: “Van 28 november t/m 4 december serveren de beste restaurants een gastronomisch hoogstaand driegangendiner aan de spotprijs van 27,50 euro *. Een lunch van drie gangen kost 22,50 euro *.
(*) Restaurants met 15 en 16 punten in de GaultMillau gids of een Michelinster mogen een toeslag van 10 euro aanrekenen. 17 of 18 punten in de GaultMillau gids of twee Michelinsterren mogen een een toeslag van 20 euro aanrekenen.”

Bij een reservering bij ‘Auberge de Herborist’, leest men onder meer het volgende: “Dit restaurant heeft minimaal 15 punten in GaultMillau of een Michelinster en rekent een menutoeslag van € 10.- (15 en 16 punten in de GaultMillau gids, één Michelinster ), of een toeslag aan van € 20.- (17 of 18 punten in de GaultMillau gids of twee Michelinsterren). Bij uw reservering verklaart u zich hiermee akkoord. Voor meer uitleg zie onze FAQ.”

Motivering van de klacht(en)

De reclame is op zijn minst misleidend.
Voor zijn lunch (voor de maaltijd op zich) betaalde de klager 40 euro.Auberge de Herborist serveert echter aan alle klanten een driegangen lunch aan 40 euro. Het komt er dus op neer dat hij voor hetzelfde menu evenveel betaalde als alle andere klanten, met dit verschil dat hij geen keuze had in de gerechten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij gasten erg duidelijk laat weten dat er een meerprijs gerekend kan worden bij notering in GaultMillau / Michelin met een bepaald aantal punten of sterren.
Hij deelde ook mee dat hij uiteraard geen garantie kan geven wat het menu betreft dat men tijdens de Restaurant Week krijgt. Dat de prijs voor de lunch geen voordeel biedt ten opzichte van het normale menu is iets wat de adverteerder niet kan controleren. Hij zal het restaurant contacteren om hen te vragen om volgende keer een ander menu aan te bieden of niet meer met een dergelijke lunchactie mee te doen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de ‘Restaurant Week’ website en vastgesteld dat deze onder meer het volgende vermeldt: “Dineren in een toprestaurant is doorgaans een dure aangelegenheid. Maar niet tijdens de Restaurant Week! Van 28 november t/m 4 december serveren de beste restaurants een gastronomisch hoogstaand driegangendiner aan de spotprijs van 27,50 euro”.

De Jury is van mening dat de adverteerder door op deze manier reclame te voeren bij de gemiddelde consument de verwachting creëert dat deze laatste gedurende deze beperkte periode in de aan de actie deelnemende restaurants zal kunnen genieten van een op één of andere wijze uitzonderlijk aanbod.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat dit in minstens één van de deelnemende restaurants niet het geval zou zijn geweest. Nochtans is de Jury van mening dat het de verantwoordelijkheid is van diegene die de genoemde verwachting creëert – de adverteerder – om ervoor te zorgen dat deze verwachting wordt ingelost, om er met andere woorden voor te zorgen dat een dergelijke meerwaarde wel degelijk ook voorhanden is in elk van de deelnemende restaurants.

Aangezien het in casu voor de consument onduidelijk is in welke mate de bij hem gecreëerde verwachting van een bepaalde meerwaarde te zullen genieten de facto zal worden gerealiseerd, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.
De Jury heeft de adverteerder met name verzocht om de nodige maatregelen te nemen opdat de bij de consument gecreëerde verwachting van een bepaalde meerwaarde te zullen genieten de facto zal worden gerealiseerd in elk van de aan de actie deelnemende restaurants.

De adverteerder deelde mee dat de actie afgelopen is en dat de website werd gewijzigd. De adverteerder bevestigde naar de toekomst toe rekening te zullen houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: DININGCITY
Product/Dienst: Restaurant Week
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/12/2011