DIM – 25/03/2011

Beschrijving van de reclame

Onder de titel "Weer volle en ronde borsten zoals op je 20", toont de affiche een vrouw met de Dim Beauty Lift en een verjaardagstaart. Ze werpt een handvol kaarsjes weg.

Motivering van de klacht(en)

De tekst suggereert dat twintigjarigen volle en stevige borsten hebben en oudere vrouwen niet. Dit is totaal ongegrond, misleidend en vrouwonvriendelijk. Borsten zijn onderhevig aan allerlei factoren; genetisch maar ook de conditie van de vrouw. Dat je op je twintig perse volle en stevige borsten hebt, is een misvatting. Een twintigjarige met slechte gewoontes zoals weinig of geen lichamelijke activiteit, een slechte houding, de foute bh dragen enzovoort heeft hoogstwaarschijnlijk geen volle en stevige borsten. Een veertigjarige vrouw met een prima houding, voldoende sport en goede leefgewoontes inzake voeding en drank, kan daarentegen perfect volle en stevige borsten hebben. De klager is geshockeerd dat een dergelijk misleidende boodschap zomaar de wereld wordt ingestuurd. Dat oudere vrouwen over een kam worden gescheerd waar ze helemaal niet om gevraagd hebben en die niet juist is. Deze boodschap maakt onzekere vrouwen nog meer onzeker en doet hen denken dat ze na hun twintig gedoemd zijn slappe en dus volgens de norm 'lelijke' borsten te hebben. De lijn doorgetrokken, betekent deze tekst dat vrouwen van twintig mooi zijn en nadien niet meer. Ook voor mannen die deze reclamecampagne overal zien, betekent dit eveneens een vertekening van de werkelijkheid. Het gaat over een aanstootgevende boodschap.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat DIM zich al gedurende meer dan vijftig jaar richt op vrouwen en hun producten aanbiedt die maar één bedoeling hebben: hen toelaten om gewoonweg zichzelf te zijn. Hij is ervan overtuigd dat er evenveel manieren zijn om vrouw te zijn als er vrouwen. Het gamma van zijn producten biedt een voldoende groot palet om aan eenieder haar verwachtingen te voldoen.

Het product Dim Beauty Lift is een nieuw antwoord op hun behoefte om zich mooi, verleidelijk en vrouwelijk te voelen. Dit product evenals de campagne ter promotie ervan waren het onderwerp van talrijke onderzoeken tijdens welke een heleboel vrouwen geconsulteerd zijn. De meerderheid onder hen begreep de « language marketing » kant van deze communicatie. Elke communicatie wil aspirationeel zijn. In dit geval wilde hij de zorgeloosheid van toen we nog 20 jaar waren in herinnering brengen zonder eender welk type vrouw qua leeftijd of morfologie te denigreren.

Zijn eerste doel is om het unieke karakter van het product vanuit een technisch oogpunt aan te tonen door de pijlen/actiezones. De slogan komt op de tweede plaats en is een marketing tool die dient om het product aan te prijzen. De visual stelt niet alleen een vrouw voor, maar ook het gooien van de kaarsjes wat de boodschap compleet maakt. Hij toont op geen enkele manier een denigrerend beeld van de vrouw, hij vertelt een verhaal dat een uitloper is van de TV campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met als titel ‘Volle en stevige borsten, alsof je weer 20 bent’, een vrouw toont met een Dim Beauty Lift bh en een verjaardagstaart. De vrouw werpt met een glimlach een handvol kaarsjes weg. De werking van het product wordt benadrukt door middel van de rode pijlen ter hoogte van de bh en de vermelding « 3 actie zones ».

De Jury is van oordeel dat de affiche een beroep doet op het algemene beeld dat men heeft van jeugdige schoonheid. Het beeld van jeugdigheid wordt opgeroepen om de bijdrage tot het welzijn te illustreren en om de kenmerken van het product in de verf te zetten. De rode pijlen en de vermelding “3 actie zones” maken duidelijk wat er bedoeld wordt met de slogan.

De Jury is van oordeel dat de affiche geen enkel visueel of tekstueel element bevat dat van aard is om een bepaalde groep vrouwen te denigreren of als minderwaardig te beschouwen. De reclame is niet vrouwonvriendelijk en evenmin misleidend.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DIM
Product/Dienst: Dim Beauty lift
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/03/2011