D’IETEREN – 30/04/2013

Beschrijving van de reclame

VO: “Op tijd voor het ontbijt.”
Vrouw: “Dag schatje.”
VO: “Op tijd aan de schoolpoort voor de kleinste.”
Jongen: “Dag papa.”
VO: “Op tijd niet te dicht in de buurt van de schoolpoort voor de oudste.”
Meisje: “Dag eh papa.”
VO: “Op tijd om eens te horen hoe het gaat.”
Man: “Ah, dag papa.”
VO: “Op tijd op het werk.”
Man: “Dag iedereen.”
VO: “Omdat het leven een sport is. Trakteer uzelf op de sportieve lijn van Audi. Tot 28 maart biedt Audi op Audi A4, A5 en A6 de xenon koplampen en de S-line uitvoering aan in het pack design tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Zo krijgt u tot 4150 euro klantenvoordeel. Meer info bij uw Audiverdeler of op audiconditions.be”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de reclamespot op het eerste gezicht heel aangenaam maar de onderliggende boodschap is volgens hem niet moreel verantwoord. Er wordt gesuggereerd dat de sportieve wagens van Audi bijstaan om de gezinsdrukte aan te kunnen. Dit geeft een verkeerd signaal naar (jonge) ouders die iedere ochtend een race tegen de klok beleven om alles op tijd geregeld te krijgen.

Jonge werkende ouders aanzetten tot sportief en bijgevolg snel rijgedrag op een speelse manier strookt niet met verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen. Artikel 10 van de code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren stipuleert dat kinderen enkel gebruikt kunnen worden om veiligheidsbevorderend gedrag aan te bevelen of om veiligheidsbeschermende of comfortkenmerken van het voertuig kenbaar te maken. Het sportief gedrag van een voertuig aanbevelen is niet in lijn met deze bepalingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het ging om de promotie van een optie die verkrijgbaar was op enkele modellen, maar niet gerelateerd was met een bepaalde motorisering. Het gaat hier resoluut niet om het promoten van sportieve wagens.
Het thema van de spot riep het jachtige leven op van een jong gezin – een realiteit waar vele middenklasse gezinnen zich in kunnen herkennen. Het associëren van dit jachtige leven met sportiviteit is een metafoor die toelaat om de aangeprezen uitvoering in beeld te brengen. Er wordt nooit gesproken over sportief rijgedrag. Het gebruik van de kinderstemmen dient om de doelgroep en hun jachtige leven op te roepen, niet om de verkoop van een sportwagen te promoten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclameboodschap kinderen gebruikt zonder echter een veiligheidsbevorderend gedrag aan te bevelen noch om veiligheidsbeschermende of comfortkenmerken van het voertuig kenbaar te maken. De Jury is derhalve van oordeel dat de spot strijdig is met artikel 10 van de Febiac-code.

De Jury is daarentegen van oordeel dat de spot niet aanspoort tot onverantwoord rijgedrag en geen inbreuk vormt op de bepalingen inzake sociale verantwoordelijkheid.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen of bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de radiospot niet meer gebruikt zal worden.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi
Media: Radio
Datum afsluiting:  30/04/2013