D’IETEREN – 30/01/2019

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont bovenaan het interieur van het gepromote voertuig en onderaan een jonge man zittend op een muur, met de titel “Zie de dingen groots” en onder meer de tekst “Achter het stuur van de nieuwe Audi A1 Sportback zie je alles grootser. Maak van de stad jouw speelterrein dankzij de Audi digital cockpit en het intelligente aanraakscherm. Jij hebt de controle. Ga voluit voor jouw stijl. Configureer jouw Audi A1 Sportback op audi.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat in de reclame een zeer jonge man te zien is die uitgenodigd wordt van de stad zijn “speelterrein” te maken. In de huidige (Belgische verkeers-)situatie lijkt het hem volstrekt ongepast jonge mensen aan te zetten tot zulk een interpretatie van wat verkeer betekent. We leven in een sterk vervuild klimaat in een land waar jaarlijks honderden slachtoffers vallen in het verkeer. Responsabilisering en zoeken naar alternatieve verplaatsingsmethoden zijn vandaag volgens de klager meer aan de orde dan plezierritjes maken. Volgens hem is de stad geen speelterrein.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar zijn volledige communicatie rond het voertuig in kwestie, waaruit blijkt dat zijn campagne zich tot een jong publiek richt en waarbij de nadruk gelegd wordt op de volgende features:

  • de connectiviteit van de wagen: sound system, digital cockpit,
  • de personalisatie ervan: jonge en dynamische configuratie (eigen stijl creëren),
  • rijbijstandssystemen (park assist, enz.).

Volgens hem richt hij zich op geen enkel moment op dit publiek met een communicatie die aanzet tot gevaarlijk rijden en is dit pure extrapolatie.

Hij beoogt uit te leggen dat de Audi A1 Sportback volledig de digitale wending heeft genomen en dat de openbare weg een speelterrein is om het geluidssysteem te testen, of de park assist, of om de prachtige configuratie van het voertuig te laten zien en benadrukt het feit dat dit model uitgerust is met uitgebreide infotainment- en rijbijstandssystemen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in haar Franstalige en Nederlandstalige versie en van de klacht die op deze laatste betrekking heeft.

De Jury is van mening dat uit de Franstalige tekst (“Voyez les choses en grand. Tracez votre propre route avec votre nouvelle Audi A1 Sportback. Faites de la ville votre terrain de jeu grâce à son Audi digital cockpit et son écran tactile intelligent.”) meteen duidelijk blijkt dat de adverteerder slechts beoogde om met de gekozen bewoordingen de aandacht te vestigen op het feit dat het gepromote voertuig met zijn eigenschappen het (stads)leven wil vergemakkelijken en de gebruiker een bepaald gevoel van meesterschap hierover wil verlenen, zonder hem daarom meteen ook het recht te willen toekennen om ongebreideld zijn zin te doen achter het stuur.

Hoewel de Jury van mening is dat de formulering in het Nederlands (“Zie de dingen groots. Achter het stuur van de nieuwe Audi A1 Sportback zie je alles grootser. Maak van de stad jouw speelterrein dankzij de Audi digital cockpit en het intelligente aanraakscherm. Jij hebt de controle.”) wat minder duidelijk is in dit opzicht en zich wellicht tot meerdere mogelijke interpretaties kan lenen, meent zij dat ook de Nederlandstalige advertentie daarom nog niet van aard is om aan te zetten tot onbehoorlijk rij- of ander gedrag of dergelijk gedrag te banaliseren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken advertenties geen gevaarlijk of onverantwoord gedrag lijken goed te keuren of aan te moedigen en evenmin strijdig zijn met de bepalingen van de Febiac-code terzake.

De Jury is tevens van oordeel dat deze reclames niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi A1 Sportback
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/01/2019