D’IETEREN – 28/06/2011

Beschrijving van de reclame

In de radiospot horen we een mannenstem die het volgende aankondigt:

De VW Blue Motion modellen verbruiken minder en stoten minder uit, waardoor u elke dag bespaart. En met onze promoties op heel het gamma bespaart u nu ook op de aankoop. Zo krijgt u bijvoorbeeld tot -31% op de Golf Blue Motion en tot -27 % op de Polo Blue Motion. Meer info bij uw VW verdeler.

Motivering van de klacht(en)

De reclame spreekt over een eco korting op dit type wagen. Men zegt er geenszins bij dat dit enkel geldig is voor natuurlijke personen, en niet voor vennootschappen. De klager vindt het misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze radiocommunicatie een onderdeel is van een zeer grote, meerdere weken durende, multimedia campagne (die zoals de concurrenten communiceert op een korting in percentage van de basisprijs van het voertuig). Op al de media (radio, televisie, gratis kranten, huis-aan-huis-folder, internet en folder in magazines) heeft hij duidelijk alle legale aspecten vermeld in de wettelijke tekst.

Bovendien spreken alle communicatie zeer duidelijk over een voordeel « TOT X % ». Vermits logischer wijze elke situatie anders is. Bijvoorbeeld, een particulier heeft o.a recht op de fiscale premie van de staat en een bedrijf heeft recht om zijn wagen fiscaal af te trekken.

Een bedrijf heeft volgens de wet geen recht op de fiscale premie van -15 %. Dit is geen beslissing van de sector maar van de staat. Vermits deze premie reeds meerdere jaren bestaat en iedereen in de sector op dezelfde manier communiceert vindt de adverteerder het zeer vreemd dat de klager niet op de hoogte is van deze toepassing. Daarboven lijkt het hem bijna onmogelijk dat hij de communicatie met legale aspecten in één van de vele andere kanalen niet gezien heeft. De adverteerder deelde een advertentie mee voor de VW Golf en Polo Blue Motion waarin vermeld wordt dat de actie enkel geldig is voor particulieren.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de klacht betrekking heeft op het feit dat er in de radiospot niet wordt vermeld dat de aangekondigde korting enkel geldt voor particulieren en niet voor vennootschappen.

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een korting ( tot – 31% op de Golf Blue Motion en tot -27% op de Polo Blue Motion) aankondigt en eindigt met de vermelding “ Meer info bij uw Volkswagen verdeler”.

De Jury merkte op dat het gebruikte medium (radio) beperkingen met zich meebrengt qua tijd, hetgeen impliceert dat men bij de beoordeling of er informatie werd weggelaten, rekening dient te houden met deze beperkingen en met de maatregelen die de adverteerder heeft genomen om de informatie langs andere wegen beschikbaar te stellen. Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat er enerzijds in de radiospot bepaalde vermeldingen werden opgenomen ( ‘tot – x%’ en ‘Meer info bij uw Volkswagen verdeler’) die de koper uitnodigen om meer informatie op te vragen bij de verdeler en dat anderzijds de radiospot een onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarbij via andere kanalen wel uitdrukkelijk werd vermeld dat dit aanbod enkel geldt voor particulieren.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om te misleiden mbt de voorwaarden van het aanbod, waaronder de prijs.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Polo en Golf Blue Motion
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/06/2011