D’IETEREN – 27/01/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Kind: “Mama”
Moeder: “Ja”
Kind: “Kijk eens naar mijn tekening.”
Moeder: “Ik ben aan ’t rijden eh schatteke.”
Kind: “Ja, ma please. Kijk eens naar mijn tekening.”
Moeder: “Alle, wacht. (men hoort het geluid van papier) Oh zo schoon. Hebt gij dat zelf getekend? Ma zo … (men hoort een piepend geluid en het geluid van een auto die remt)”.
VO: “Ook als u even afgeleid bent, blijft de Volkswagen Golf op de weg letten. Ontdek de Golf Edition met standaard automatische remfunctie tijdens het Salon vanaf 14995€. Recyclagepremie inbegrepen. Afspraak bij Volkswagen.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame heel raar in het licht van het feit dat er door de overheid en automobilistenorganisaties acties worden opgezet om mensen er toch maar op te wijzen dat ze zich niet mogen laten afleiden tijdens het autorijden. Nu lijkt het bij deze reclame dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is om afgeleid te zijn tijdens het rijden, want jouw auto zorgt er voor dat je niets overkomt. De klager vindt het systeem op zich prachtig, maar de reclame lijkt het goed te keuren om andere zaken te doen tijdens het autorijden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te benadrukken dat hij de familiale waarden en normen hoog in het vaandel draagt. Dit spotje betreft een realistische situatie die zich - jammer genoeg - nog te vaak afspeelt in de wagen. Ouders die afgeleid worden door kinderen die op de achterbank spelen, lawaai maken of zoals in dit geval iets willen tonen: het gebeurt. Daarom ontwierp hij tal van technologische veiligheidssnufjes die ervoor zorgen dat de automobilist en z’n gezin nog beter worden beschermd tijdens hun rit. De automatische remfunctie is daar een schoolvoorbeeld van.

Hij begrijpt de bezorgdheid van de persoon in kwestie en doet er alles aan om zijn klanten zoveel mogelijk te wijzen op de gevaren op de weg. Net daarom ontwikkelt hij tal van veiligheidstechnologieën om de menselijke verstrooiing tegen te gaan. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om onvoorzichtig gedrag goed te keuren. Integendeel, in deze spot laat hij duidelijk merken dat bestuurders, op elk moment en in elke situatie, hun ogen op de weg moeten houden. Alleen in uiterste nood, wanneer de chauffeur toch een foutje maakt, is er de automatische remfunctie die ervoor zorgt dat een botsing wordt vermeden.

De adverteerder hoopt derhalve dat de Jury de goedbedoelde speelsheid van deze campagne inziet en de klacht ongegrond verklaart.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die erop betrekking heeft.

Zij heeft deze onderzocht in het licht van de relevante bepaling van de Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren (Febiac-code) die in zijn artikel 6 met name het volgende bepaalt op het vlak van sociale verantwoordelijkheid:
“Reclame mag in tekst, beeld of geluid geen gedrag beschrijven of weergeven op de openbare weg waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden, tenzij wanneer dit gebeurt binnen het raam van het promoten van eigenschappen van voertuigen en onderdelen of toebehoren op het gebied van actieve en passieve veiligheid conform artikel 2 van deze code. Reclame mag in geen geval tot dergelijk gedrag aansporen.”

De Jury is van mening dat de in de spot geschetste situatie duidelijk wordt ingezet binnen het raam van het promoten van een eigenschap van het voertuig op het gebied van actieve of passieve veiligheid.

Zij is hierbij bovendien van mening dat de spot geenszins suggereert dat de regels inzake voorzichtigheid en verkeersveiligheid mogen worden overtreden en evenmin aanspoort tot verkeersonveilig gedrag.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze radiospot in overeenstemming is met artikel 6 van de Febiac-code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen Golf Edition
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/01/2016