D’IETEREN – 26/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een banner toont het bovenlichaam van een vrouw die een strakke Beierse jurk draagt met een diepe décolleté, aangeregen met koorden. Tekst die afwisselend met de afbeelding in kwestie verschijnt: “Duitse auto's aan zéér strakke prijzen”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame gebruikt het vrouwenlichaam op een provocerende en beledigende manier. Zij is seksistisch en maakt gebruik van een denigrerende afbeelding waarbij de vrouw wordt gestereotypeerd. De vrouw wordt getoond zonder aangezicht en enkel haar borsten dienen om de reclameboodschap te brengen, zonder dat er ook maar enig verband bestaat met het product. De link met de prijs (strakke prijzen, zoals de borsten) wijst erop dat dit lichaam te koop is en leunt aldus aan bij het beeld van prostitutie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij het betreurt dat deze campagne enkele consumenten heeft kunnen choqueren daar deze duidelijk een humoristische toon bevat. Hij is van oordeel dat deze afbeelding van een vrouwelijk decolleté de waardigheid van de vrouw niet aantast. Het gaat louter om een afbeelding van een bestaand kostuum dat effectief strak aansluitend is en dat hij gebruikt heeft als symbool voor de strakke prijzen. Hij heeft het beeld ingesteld op de jurk en heeft aldus het gezicht van de mannequin weggelaten omdat het idee erin bestond een metafoor te creëren op de strakke prijzen. De aanwezigheid van het gezicht van de vrouw zou net het gevoel kunnen creëren dat de vrouw herleidt wordt tot een voorwerp. Hij legde tevens de nadruk op het verband tussen het product en de visual: folkloristisch Duits kostuum verwijst duidelijk naar de nationaliteit van de wagens waarop de strakke prijzen van toepassing zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame inderdaad een vrouwelijk decolleté toont in een strakke jurk. Rekening houdend met de doelstelling van deze reclame en het verband met het thema (Duitse jurk – Duitse wagens), heeft zij gemeend dat deze metafoor geen aantasting uitmaakt van de waardigheid van de vrouw en niet van aard is om stereotypen te bestendigen. Zij was tevens van oordeel dat het feit dat het gezicht van de mannequin weggelaten werd als effect heeft dat de nadruk op de jurk komt te liggen en dat derhalve in dit specifieke geval effectief vermeden wordt dat men de vrouw als lustobject zou percipiëren. De Jury erkent dat de beoordeling van deze reclame afhankelijk is van persoonlijke appreciatie van elkeen en aldus subjectief is. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: My Way / tweedehandswagens
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2004