D’IETEREN – 25/09/2013

Beschrijving van de reclame

Vrouw: « Eric, die vitrine gezien ? »
Man: “Jaja, dat is hun nieuwe instant rijpleziercollectie.”
Vrouw: “Gaan we naar binnen?”
Man: “Maar allez Joy, ik heb u vorige week nog maar ene gekocht.”
Vrouw: “Maar dat was ne rode.”
Man: “We hebben geen plaats in de garage.”
Vrouw: “Dan parkeer ik hem wel op straat.”

VO: “De instant rijpleziercollectie van Seat. Kies uit al onze onmiddellijk beschikbare modellen op seat.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze uitnodiging om te zwichten voor een verleiding, alsof een wagen een even futiele aankoop is als een extra jurk, niet echt verantwoordelijk en ethisch. Tijdens de week van de mobiliteit choqueert dit hem des te meer.
Bovendien lijkt het beeld van de wispelturige vrouw/het wispelturig kind dat tevreden moet worden gehouden door de man/papa hem een weinig ouderwets en vernederend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de betwiste reclame promotie wil voeren voor interessante voorwaarden op de stockwagens. Rekening houdend met de huidige socio-economische context en in de mate dat een groot deel van de concurrenten een gelijkaardige boodschap brengen, heeft de adverteerder besloten om een creatie te gebruiken die – op een humoristische toon – een parallel trekt tussen onmiddellijk beschikbare stockwagens en prêt-à-porter collecties (per definitie eveneens beschikbaar zonder te wachten).
Hij gebruikt inderdaad iets dat als een stereotype kan beschouwd worden – de vrouw die zich laat verleiden door een model in het uitstalraam/de man die zwicht voor het verlangen van zijn gesprekspartner. Het doel is hier echter niet om het publiek te choqueren, maar wel om een “promotionele” boodschap te communiceren op een opgewektere toon, in een situatie afkomstig uit het dagelijks leven.
De adverteerder meent dat het gebruik van stereotypes op een humoristische toon niet laakbaar is en de perceptie van de ene of andere sekse geenszins stigmatiseert.
Hij benadrukt dat de uitgebeelde man niet ingaat op het verlangen van de vrouw, de conclusie van het verhaaltje wordt aan de waardering van de luisteraar overgelaten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de “instant rijplezier” collectie van het merk voorstelt door met een knipoog de parallel te trekken met een prêt-à-porter collectie.

De Jury is van mening dat de toon van de dialoog luchthartig is, dat de enscènering duidelijk overdreven is en dat de gemiddelde luisteraar de spot aldus niet letterlijk zal interpreteren.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet denigrerend of afbrekend is voor vrouwen en dat ze hun waardigheid niet aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Seat
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/09/2013