D’IETEREN – 21/01/2014

Beschrijving van de reclame

Dochter: « Papa, maman, il faut que je vous parle. »
Papa: « Tu peux tout nous dire. »
Mama: « Oui. »
Dochter: « J’ai un nouveau petit copain et il vient me chercher avec sa Volkswagen. »
Mama: « Oh, c’est magnifique. »
Papa: « Su-per. »
Dochter: « Et tu le connais papa. C’est ton patron. »
Mama + papa: « … C’est magnifique, une Volkswagen. Oh c’est super. »

VO: « C’est une Volkswagen. C’est la seule chose que vous devez vraiment savoir. Jusqu’au 31 janvier, profitez de nos séries Advantage et de nos packs d’options à conditions salon sur toute la gamme Volkswagen. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het totaal immoreel en onverantwoordelijk vanwege de ouders om zich geen zorgen te maken over de relaties van hun kind. Ongeacht wie deze man is, de toekomst van hun dochter is van geen belang zolang de vriend maar met een VW rijdt. Verantwoordelijke ouders kunnen deze reclame niet aanvaarden. Ze treedt de opvoedkundige verantwoordelijkheid van de ouders ten overstaan van hun dochter wat haar vriend betreft met de voeten. De rol van de ouders wordt belachelijk gemaakt, opgeofferd en op de knieën gebracht voor een wagen. De klager vindt dit onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een jong meisje laat horen dat aan haar ouders vertelt dat ze uitgaat met haar vaders baas, die haar komt halen met een Volkswagen. De ouders beperken er zich toe opgetogen te zijn over het feit dat hij met een Volkswagen rijdt.

De Jury is van mening dat de scène overdreven is en dat de reactie van de ouders dermate surrealistisch is dat de gemiddelde luisteraar de spot derhalve niet letterlijk zal opvatten.

De Jury is van oordeel dat de reclame de verantwoordelijkheid van de ouders niet in het gedrang brengt en evenmin hun opvoedkundige rol denigreert.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/01/2014