D’IETEREN – 17/01/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Jij ziet dat verliefde koppel op dat bankje, hij niet. Jij ziet die trouwjurk in de etalage, hij niet. Hij ziet dat paaltje waar je bijna tegen zit (waarschuwingsgeluid) en jij niet. De Golf met optionele parkassist parkeert voor jou.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster bevestigt deze reclame alle stereotypen uit het boekje: vrouw kan niet parkeren (man uiteraard wel), vrouw is alleen maar geïnteresseerd in trouwen en kinderen krijgen (man uiteraard totaal niet). Volgens haar is dit ten eerste heel beledigend voor vrouwen en ten tweede heel rolpatroonbevestigend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot deel uitmaakt van een reeks van drie spots die promotie voeren voor de innovatieve veiligheidstechnologieën waarmee de modellen van Volkswagen uitgerust zijn. Het gaat hierbij om technologie die bestuurders helpt oog te hebben voor hun omgeving: voetgangersherkenning, parkeerhulp en een dodehoeksensor.

Elk van deze technologieën wordt op dezelfde manier geïllustreerd: er worden herkenbare situaties geschetst waarin een bestuurder afgeleid raakt en minder oog zou hebben voor de omgeving, waarop de nieuwe Volkswagen ingrijpt om een ongeval te proberen te vermijden.

In de drie spots worden volgende situaties voorgesteld die voor afleiding zorgen:

  • een koppel op een bank,
  • een trouwkleed in een etalage,
  • een zonsondergang,
  • een restaurant,
  • een regenboog,
  • een huis dat te koop staat.

Daarop grijpt de nieuwe Volkswagen in en vermijdt die:

  • een botsing met een paaltje,
  • een aanrijding met een overstekende voetganger,
  • een aanrijding met een fietser in de dode hoek.

Wanneer het geheel van afleidende situaties en vermeden ongevallen bekeken wordt mag het duidelijk zijn dat het nooit de bedoeling is geweest om hierbij een bepaald geslacht naar voren te schuiven. Integendeel: er wordt bewust tegen de bestuurder gesproken door middel van het gender-neutrale jij in plaats van over de bestuurder door middel van hij of zij.

Alleen de auto wordt als hij omschreven, omwille van het feit dat ‘auto’ nu eenmaal een mannelijk zelfstandig naamwoord is.

Die genderneutraliteit wordt meteen duidelijk in de Franse versies van dezelfde radiospots die spreken over la Polo en la Golf. Bijgevolg is het daar ‘elle’ die nooit kijkt naar hetgeen de bestuurder ziet.

De adverteerder wou dan ook niemand in een slecht daglicht stellen maar de aandacht vestigen op technologie die het verkeer zowel voor bestuurder als omstander veiliger maakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een situatie schetst waarin de bestuurster/bestuurder afgeleid wordt door elementen van de omgeving en dit om het nut van de parkeerhulp van het merk te illustreren.

Dienaangaande is de Jury vooreerst van mening dat het woord “hij” in de spot duidelijk verwijst naar deze optionele parkassist die verder in de reclame vermeld wordt.

Voor alle duidelijkheid verwijst de Jury naar het antwoord van de adverteerder die duidelijk maakt dat hij het gender-neutrale “jij” gebruikt ten aanzien van de bestuurder om geen bepaald geslacht naar voren te schuiven en dat de auto, als mannelijk zelfstandig naamwoord, als “hij” omschreven wordt in de Nederlandse versie maar als “elle” in de Franse versie van dezelfde spot.

De Jury is dus van mening dat deze reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument opgevat te worden als beledigend of denigrerend ten aanzien van vrouwen.

Zij is tevens van mening dat er in de reclame geen sprake is van bevestiging van een bepaald rolpatroon of van het bestendigen van stereotypen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/01/2018