D’IETEREN – 15/10/2003

Beschrijving van de reclame

Met als titel : « Vrij aantrekkelijke voorwaarden bij Skoda”, toont een advertentie een man die op een bank zit en die enkel nog de haren vasthoudt van een jonge vrouw die blijkbaar naar een abribus toe gezogen wordt met de volgende reclameboodschap : “Tot 21 % BTW cadeau” + logo Skoda. Onderaan worden 3 verschillende modellen afgebeeld met vermelding van prijs en voorwaarden. Tekst : “Bespaar tot 21 % BTW* en geniet van de onklopbare prijzen op het hele Skoda-gamma”. De asterisk verwijst naar een verklarende tekst in kleine lettertjes. “Opendeurdagen Skoda : van 27/9 tot 04/10”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame heeft een seksistische connotatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij niet de bedoeling had om de gevoeligheden van het publiek te raken, maar dat de Skoda-campagnes steeds een humoristische toon bevatten. Deze advertentie maakt deel uit van een serie afbeeldingen die met humor gerealiseerd werden. In deze advertentie wordt de man in kwestie zelf weggezogen en daar hij een houvast ( de bank) gevonden heeft, wil hij enkel nog de vrouw redden door haar vast te houden met het enige middel dat hem op dat ogenblik rest.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze advertentie geen seksistische of onfatsoenlijke eigenschappen vertoont. Gelet op het duidelijke absurde en irrealistische karakter en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Skoda
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/10/2003