D’IETEREN – 15/10/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een affiche (stadsmeubilair) voor Skoda waarop 2 modellen staan met de vermelding “Tot 3.500 € voordeel. Opendeurdagen van 27/09 tot 07/10”. Een blinde man met blindenstok en zijn blindengeleidehond die neerzit, kijken naar de affiche. De tekst luidt als volgt : « Kom de beperkte series Temptation ontdekken tijdens de Opendeurdagen van 27 september tot 7 oktober”, gevolgd door de volgende vermelding in een kleinere lettertype : “De compacte stadswagen Fabia Temptation is er al vanaf 8.700 € en de familiewagen Octavia Temptation vanaf 11.800 €. Met een prima uitrusting, welteverstaan !”, met daarnaast het logo, website adres en telefoonnummer.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een gebrek aan menselijkheid en intelligentie en is allesbehalve humoristisch. Wat een mislukking voor de reclamewereld en voor diegenen waarop deze boodschap invloed heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie in geen enkel geval de blinden wil discrimineren of uitlachen, maar de aantrekkelijke aanbiedingen van het merk wil benadrukken. Zo aantrekkelijk dat zelfs een hond ze leest. Volgens hem wordt een totaal absurde en karikaturale situatie getoond, die bedoeld is om te lachen. Het was helemaal niet zijn bedoeling om te choqueren maar gewoon even een verhaaltje te vertellen van een blindengeleide hond die verleid wordt door de aanbiedingen. Om verdere interpretatieproblemen te voorkomen heeft hij besloten de advertentie niet meer te verspreiden.

Jurybeslissing

Ondanks het karikaturale en irrealistische karakter van de advertentie, heeft de Jury gemeend dat het humor betreft die niet echt van goede smaak getuigt en zij bepaalde personen kan kwetsen. Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Skoda
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/10/2002