D’IETEREN – 14/10/2015

Beschrijving van de reclame

Moeder: “Allez, zeg het dan. Ma-ma.”
Kind: “Touran.”
Moeder: “Nee, ma – ma.”
Kind: “Tou – ran.”
Moeder: “Ja, maar van wie is die Touran?”
Kind: “Pa-pa.”
VO: “Ontdek de nieuwe Volkswagen Touran en het volledig vernieuwd gamma familiewagens tijdens de Family Days van 5 tot 15 oktober bij uw Volkswagenverdeler. Profiteer ook van supercondities op alle Volkswagenmodellen.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager verdraait, ontwricht en negeert de adverteerder de relatie ouder-kind door die te vervangen door de liefde voor een auto. De adverteerder spoort het publiek aan om de morele waarden te minachten en te overtreden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in zijn communicatie ernaar streeft om familiale waarden en normen te respecteren. Hij is steeds zeer waakzaam om geen extreme standpunten in te nemen over waarden als familie, liefde, gezin, geslacht, ras, politiek of eender welk thema dat aanleiding zou kunnen geven tot het beledigen van personen.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat het nooit de bedoeling is geweest om de ouder-kind relatie te ondermijnen, te ontkennen of te vervangen. Hij is zich ervan bewust dat de ouderliefde van een kind onmogelijk vervangen kan worden door die voor een wagen.
Het is voor hem dan ook duidelijk dat het hier om een onschuldig grapje gaat. We horen immers een moeder die haar kleine kindje liefdevol ‘mama’ probeert te laten zeggen. De grap is dat het kind eerst ‘Touran’ zegt, en nadien ‘papa’. De radiospot speelt in op een stereotiep, maar uiterst herkenbaar moeder-kind moment met een onrealistische – en net daarom – grappige afloop.
Humor met een knipoog is één van de herkenbare kenmerken in de communicatie van zijn merk. Hij veronderstelt dat de grap in de radiospot in kwestie voor de overgrote meerderheid van de bevolking eenvoudig te interpreteren is en in geen geval opgevat kan worden als beledigend. Humor is uiteraard subjectief, men kan dit grappig vinden of niet, maar dit doet hier niet terzake.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot met betrekking tot de nieuwe Volkswagen Touran en de Family Days een moeder laat horen die haar baby wil leren om ‘mama’ te zeggen. Ze zucht wanneer deze koppig ‘Touran’ blijft antwoorden.

De Jury is van mening dat de scène weinig realistisch is en de knipoog duidelijk en dat de adverteerder geen afbreuk doet aan familiale waarden.

Gezien de context is de Jury derhalve van oordeel dat de radiospot niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen Touran
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/10/2015