D’IETEREN – 13/01/2011

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een afbeelding van de VW Amarok. Tekst: De nieuwe Volkswagen Amarok. Nu in Dakar. Binnenkort op het salon, gevolgd door het logo van VW (Commercial Vehicles) en de vermeldingen inzake CO2 en brandstofverbruik.

Motivering van de klacht(en)

De vermeldingen inzake CO2 en brandstofverbruik zijn in dermate kleine letters vermeldt dat er een inbreuk is op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001.

Standpunt van de adverteerder

Het gaat om een bedrijfsvoertuig waarvoor er geen verplichting geldt om de vermeldingen inzake CO2 en brandstofverbruik te vermelden zoals dat wel het geval is voor voertuigen van de categorie M1.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de aangeprezen wagen in het kader van deze reclame een bedrijfswagen betreft en geen personenauto van de categorie M1.

Aangezien het K.B. van 5 september 2001 slechts van toepassing is op personenauto’s van de categorie M1, heeft de Jury geen inbreuken moeten vaststellen en heeft zij dus gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: VW Amarok
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2011