D’IETEREN – 11/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een rode wagen van het merk, met op de achtergrond het beeld van een stad.
Tekst: “De nieuwe Tiguan. Want de weg is ruw.
De Tiguan is compacter dan de Touareg. Uniek in zijn segment: hij is als enige verkrijgbaar met twee koetsvarianten: een klassieke en een volbloed off-roadversie. Deze beschikt over een voorzijde en een aanzet waarmee hij hellingen tot 28 graden aankan. Voor de avontuurlijke types is er een navigatiesysteem dat speciaal voor off-roadgebruik ontworpen werd en waarmee u tot 500 oriëntatiepunten kunt instellen. Ideaal om de weg te vinden wanneer er geen is. Reserveer hem nu bij uw Volkswagen-verdeler.
De nieuwe Tiguan, vierwielaandrijving, vanaf 26.910€.” gevolgd door het logo van het merk “Uit liefde voor de auto”.
Daaronder, in kleiner lettertype: “Met afgetrokken recyclagepremie van 600 €. Gemiddeld verbruik (1 / 100 km): 7,2 – 8,4 / CO2-emissie (g / km): 189-199. Afgebeeld model met opties. Prijs op 10/09/07. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be”, gevolgd door de slogan: “Geef voorrang aan veiligheid.”

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt: “De weg is ruw”. Waarop baseert de adverteerder zich om dit als waarheid te verkondigen:
- worden de wegen zodanig slecht onderhouden door de verschillende instanties dat ze op een oerwoud beginnen lijken?
- gedragen de andere weggebruikers zich ruw?
- zijn de andere weggebruikers ruw?
De slogan is volledig ongepast en ethisch verkeerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat de signatuur “Want de weg is ruw” op een beeldrijke en publicitaire manier de huidige karakteristieken van het stadsverkeer vertaalt. Met deze zin wil hij de eigenschappen van de nieuwe Tiguan naar voren schuiven die bijzonder geschikt is voor dit verkeer:

- Compact en stevig
- Veilig → hoge rijpositie

De adverteerder benadrukte dat het helemaal niet de bedoeling was te suggereren dat onze wegen slecht onderhouden zijn of dat de weggebruikers een “ruw” gedrag vertonen. Bovendien wil hij onderstrepen dat deze signatuur nooit op de radio werd gebruikt, zoals in de klacht vermeld staat. De Tiguan advertentie met als signatuur “Want de weg is ruw” werd enkel gebruikt in tijdschriften en in de huis-aan-huis folders van september.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame de volgende slogan bevat: “Le nouveau Tiguan. Parce que les routes sont sauvages / De nieuwe Tiguan. Want de weg is ruw” en de tekst “… histoire de retrouver sa non-route / Ideaal om de weg te vinden wanneer er geen is“. Is van oordeel dat de slogan “Le nouveau Tiguan. Parce que les routes sont sauvages / De nieuwe Tiguan. Want de weg is ruw” niet van die aard is om opgevat te worden als een aanzet tot agressief rijgedrag.

Zij is daarentegen van mening dat de bewoording “histoire de retrouver sa non-route / Ideaal om de weg te vinden wanneer er geen is“ kan worden gezien als een banalisering, zelfs als een aansporing tot een gedraging die strijdig is met de eerbied voor het leefmilieu. Rekening houdend met de maatschappelijke bekommernissen om het milieu en teneinde de eerste alinea van art. 4 van de Febiaccode (“reclame mag niet aansporen tot buitensporig gedrag dat schadelijk is voor het milieu”) te respecteren, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen (FR + NL versie).

De adverteerder heeft bevestigd dat deze reclame niet meer wordt verspreid en niet meer zal hergebruikt worden. Hij liet gelden dat hij rekening zal houden met deze opmerking bij toekomstige campagnes voor het model VW Tiguan.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: VW Tiguan
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/01/2008