D’IETEREN – 10/01/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospots gaan als volgt:

1: “Het meisje niet gezien dat oversteekt? (waarschuwingsgeluid + geluid van een remmende auto) Je Volkswagen remt voor jou.”

2: “Stress bij het parkeren? (waarschuwingsgeluid) Je Volkswagen parkeert voor jou.”

3: “Laat je nooit meer verrassen. (waarschuwingsgeluid) Dankzij de dodehoeksensor van je Volkswagen.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster komt in de spots een zeer realistisch geluid voor waardoor men denkt dat de eigen auto zelf een foutmelding geeft als men ze op de radio hoort terwijl men autorijdt. Zij vindt dit ongelooflijk verschietachtig: men is direct op zoek naar het dashboard waardoor men een fractie van een seconde niet let op het verkeer.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat verkeersveiligheid zijn grootste bekommernis is. Net daarom zet hij voortdurend in op nieuwe technologieën die rijden veiliger maken en gaan zijn radiospots over die technologieën. Hij wil die technologieën uiteraard op de meest duidelijke manier demonstreren en daarbij hoort het bijpassende geluid.

Hij betreurt het feit dat zijn spot de luisteraar in de war heeft gebracht, zeker omdat hij er bewust op gelet heeft om de spot niet te openen met het bijpassende geluid, maar met een stem die de situatie schetst. Het geluid wordt daarbij afgespeeld om de reactie van een Volkswagen in die situatie aan te tonen.

Gelijkaardige auditieve demonstraties werden al vaker in radiospots opgevoerd en dat leidde nooit tot verwarring of problemen. Bovendien zijn er tal van andere spots die al dan niet afleidende geluiden in het verkeer bevatten: claxons, slip- en remgeluiden, roepende kindjes op de achterbank enzovoort. Ook die hebben nooit tot problemen of ongevallen geleid.

De adverteerder benadrukte dat hij mensen niet wil afleiden, wel integendeel. Hij is ervan overtuigd dat hij met deze radiospots niet alleen zijn technologieën in de kijker zet, maar mensen ook opnieuw laat nadenken over hoe oplettend ze al dan niet zijn tijdens het rijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spots telkens beginnen met een commentaarstem die verwijst naar een mogelijk problematische verkeerssituatie, waarna een geluid weerklinkt van een veiligheidssysteem van de adverteerder.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een reclameboodschap en dat de gebruikte, niet overdreven luide of opvallende, geluiden in casu niet van aard zijn om de aandacht van de gemiddelde consument af te leiden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spots niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/01/2018