D’IETEREN – 07/11/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de auto die geparkeerd staat voor een huis gelegen naast een school. Met als titel “Maar Bolleke, ‘t is toch om de kinderen naar school te brengen ?”, gaat de tekst over een gesprek tussen ouders die eindigt met de woorden “Ah, ja. En wie voert de kinderen naar ‘t school, denk je ? Wat zeg je ? De school is maar op 20 meter ? Hé, da's grappig, daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Zeg schat, daar wou ik het nu nog eens over hebben, wordt het geen tijd dat ze van school veranderen ?”

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als betreurenswaardig in het kader van de aandacht van de overheid voor de mobiliteitsproblematiek, o.m. het stimuleren van de schoolgaande jeugd om het openbaar vervoer te gebruiken.
 

Jurybeslissing

Gelet op het feit dat het debat over de mobiliteitsproblematiek thans in volle en diepgaande discussie aan de gang is, dat de reclame geen rechtstreeks verband houdt met dat debat, dat haar humoristisch karakter duidelijk naar voor komt (zin met vraagteken), zonder tot een onverantwoord gedrag aan te sporen en dat de boodschap geen inbreuk pleegt op wetten of ethische codes, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Sharan
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/11/2000