D’IETEREN – 06/02/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont condooms en de woorden “pap zei”, een pilstrip en de woorden “mam zei”, vervolgens de woorden “ik zeg” en een baby. Men ziet vervolgens beelden van een gitaar (“punk zei”), van een dansende man (“pop zei”), van een vrouw op het strand die haar tuniek uittrekt (“ik zeg”), verschillende monden en tot slot het gepromote voertuig (“ik zeg Arona”).

VO: “Pa zei condoom, ma zei de pil, ik zeg verrassing. Punk zei anarchie, pop zei beat it, ik zeg let it be. Hij zei dit, zij zei dat, ik zeg Arona. De nieuwe SEAT Arona. Do your thing.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het onaanvaardbaar om het feit van een kind te maken te vergelijken met dat van een wagen te kopen. Bovendien draagt de reclame volgens haar de boodschap uit om zich af te zetten tegen andere generaties terwijl het sensibiliseren van kinderen om zich te beschermen (welke vorm dit ook aanneemt) bij seksuele contacten belangrijk is en deze reclame stelt het voor als onbenullig. Met de heropleving van hiv en andere soa’s, vindt de klaagster het schandalig om een dergelijke boodschap te verspreiden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van zijn communicaties nooit is om te choqueren of teleur te stellen, maar daarentegen om een positieve en inspirerende boodschap bij te brengen.

Wat betreft de opmerking over het “zich afzetten tegen andere generaties”, haalde hij aan dat deze spot daarentegen de actieve opvoedkundige rol van de ouders naar voor schuift, door het communiceren naar hun kinderen toe van belangrijke boodschappen rond voorzorgsmaatregelen en bescherming (pil en condoom).

Desalniettemin is het zo dat kinderen opgroeien, en dat in een samenleving die de waarden uitdraagt van het vrije denken, ieders vrijheid om voor zich uit te komen, om zijn eigen keuzes te maken, met volledige kennis van zaken.

Daar is volgens hem niets “onbenulligs” aan, het is zelfs uiterst actueel en de slogan is duidelijk: “do your thing”, ja, maar na voorafgaandelijk te hebben geluisterd naar en rekening te hebben gehouden met de raad van deze (pap zei) en gene (mam zei).

Wat betreft het verband tussen “een kind maken” en een wagen, haalde de adverteerder aan dat, wanneer een familie groeit, zich dikwijls de vraag naar een nieuwe wagen stelt, en hij heeft de gelegenheid te baat genomen om, onder andere, de consumenten aan te spreken die zich in deze fase van hun leven bevinden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot ter promotie van het nieuwe voertuig van de adverteerder om de slogan “Do your thing” te illustreren aanvangt met het tonen van condooms en een pilstrip en daarna een baby en men de voice-over hoort die zegt “pa zei condoom, ma zei de pil, ik zeg verrassing”. De reclame toont vervolgens verschillende beelden van wat 'anderen' zeggen en daarna de woorden “ik zeg” en “ik zeg Arona” om het feit van zich ten aanzien van anderen te onderscheiden weer te geven.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er eveneens nota van genomen dat, ter promotie van deze familiewagen, de reclame zich tot jonge (toekomstige) ouders richt.

De Jury is van mening, in tegenstelling tot wat de klaagster beweert, dat de reclame het feit van een kind te maken niet vergelijkt met dat van een wagen te kopen en dat de gemiddelde consument de spot in kwestie niet zal opvatten als het uitdragen van een boodschap die indruist tegen het sensibiliseren van jongeren voor het belang om zich bij seksuele betrekkingen te beschermen.

De Jury is van oordeel dat de reclame het belang van de rol van ouders niet in twijfel trekt en verantwoord gedrag niet in diskrediet brengt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: SEAT Arona
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/02/2018