D’IETEREN – 05/12/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel in kleine letters : “Overwinning van Bruno Thiry met een Skoda in de rally van de Condroz”, toont de advertentie een tekening van een model van het merk waar rond zich logo's van verschillende merken bevinden die de wagen van de winnaars sponsoren en pijlen die tonen waar men ze moet aanbrengen. Slogan : “Voer enkele transformaties uit op uw wagen en win de rally van de Condroz”. Onderaan wordt de rally-wagen van de winnaars afgebeeld met de logo's zoals hoger werd uitgelegd. De felicitatietekst eindigt met de woorden : “Het doet er niet toe, probeer dit ook met uw wagen…”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is in strijd met art. 4 van de Febiac-code en de laatste zin lijkt in dit opzicht minstens betwistbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de makers van de advertentie er op toegezien hebben om iedere aanzetting tot onverantwoordelijk rijgedrag op de weg te vermijden. Hij wilde eerder terugvallen op een positieve gebeurtenis voor het merk, zijnde de overwinning van de rally van de Condroz en dit op een humoristische toon. Hij heeft eveneens benadrukt dat de eindzin enkel suggereert dat men om de rally van de Condroz te winnen men gezamenlijk over een Octavia, het talent van de twee piloten, enkele verbouwingen en sponsors moet beschikken.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat indien de laatste zin van de tekst die een aansporing uitmaakt naar de lezer toe, kan begrepen worden in de betekenis die de adverteerder haar te goeder trouw toekent gelet op de doelstelling die wordt vooropgesteld in de advertentie, zij eveneens op een andere manier kan begrepen worden namelijk als een aanzetting tot het gedrag zoals bedoeld in de tweede zin van art. 4 van de Febiac code.
De Jury heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om ,voor de toekomst en gelet op voorvermeld artikel, dergelijke formulering niet meer te gebruiken teneinde ieder risico op verkeerde interpretatie ervan te vermijden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij nota heeft genomen van de stellingname van de Jury en dat hij er voor de toekomst rekening mee zal houden.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Skoda
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/12/2001