D’IETEREN – 04/08/2011

Beschrijving van de reclame

De via de website aangekondigde aanbiedingen voor de Audi A5 zijn de volgende:
“Cabriolet Hemelse voorwaarden : Audi A5 Cabriolet
- Afwerking S line
- Xenon koplampen
Ter waarde van € 4.747 nu voor € 1.250
Uw voordeel (incl. BTW) : € 3.497

Pack Lounge
- Lederen interieur milano
- Verwarmbare zetels vooraan
- Binnenspiegels met automatische dag/nacht-functie
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Lederen mulitifunctie sportstuur
Ter waarde van € 2.300 nu voor € 500
Uw voordeel (incl. BTW) : € 1.800”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dit een dubbelzinnig aanbod. De adverteerder stelt twee promoties voor, waarvan de ene niet verenigbaar is met de andere, wat mondeling door de verkoper werd bevestigd. Men had het woord OF moeten toevoegen tussen de twee aanbiedingen. Hier is sprake van een verleidelijk aanbod, waarin niet voldaan wordt vanwege AUDI.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame twee voordelen vermeldde, namelijk de S Line met Xenon koplampen enerzijds en het Lounge Pack anderzijds. Op de site konden deze twee voordelen niet gecumuleerd worden en kon men slechts één van de twee aanbiedingen raadplegen op het scherm. Gegeven dat het informatica-technisch onmogelijk was om de twee voordelen te combineren, heeft de adverteerder de term "OF" niet vermeld in de reclame. Geen dubbelzinnigheid was mogelijk over de keuze tussen het ene of het andere voordeel.

Bovendien worden de elementen op de site ten indicatieve titel aangegeven en zijn deze onderworpen aan de door de adverteerder ter beschikking gestelde disclaimer 'Aansprakelijkheid - nauwkeurigheid van de informatie'.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de site twee aanbiedingen voor de Audi A5 Cabriolet vermeldt, met name 'Hemelse voorwaarden' en 'Pack Lounge', en dat deze twee aanbiedingen wel degelijk tegelijkertijd op het scherm kunnen worden gezien.

De Jury is van mening dat, aangezien de aanbiedingen niet allebei op een Pack betrekking hebben (ze dragen niet dezelfde naam, de ene betreft 'hemelse voorwaarden' en de andere een Pack), men hieruit niet kan afleiden dat ze niet cumuleerbaar zijn.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury geoordeeld dat de manier waarop de aanbiedingen worden voorgesteld tot verwarring kan leiden en dat de reclame van aard is om de consument te misleiden, wat strijdig is met artikel 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame niet meer verspreid wordt en heeft de adverteerder derhalve verzocht om in de toekomst duidelijk te vermelden dat dergelijke aanbiedingen niet cumuleerbaar zijn.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi Cabrio Days
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/08/2011