D’IETEREN – 04/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Yamaha, voor wie kickt op pure sensatie” toont 3 motorrijtuigen, namelijk 2 motors en 1 quad met telkens de vermelding van de prijs.

Onderaan vermelding van de voorwaarden inzake verkoop op afbetaling en website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt een nettoprijs, btw inbegrepen, maar na contact te hebben opgenomen blijkt dat er nog 1200 euro moet bijgerekend worden voor een homologatiekit. Deze reclame is misleidend, want ze toont 3 motorrijtuigen klaar voor de baan, maar blijkbaar is dit niet de realiteit.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat quads (= all terrain vehicles, ATV) vierwielige voertuigen zijn die ontworpen zijn om op onverharde wegen te rijden en in het bijzonder het getoonde model in de advertentie (700R) is een off-road cross/competitie quad, met een gebruik vergelijkbaar met dat van een crossmoto. Het getoonde model beschikt niet over de uitrusting om op de openbare weg (bv. geen knipperlichten wat duidelijk te zien is). Voor dergelijke voertuigen kunnen kits worden aangekocht en gemonteerd, hetgeen voor sommige kits op verzoek van de klant gebeurt door de verdelers, maar voor de 700 R gebeurt de uitrusting door een onafhankelijke organisatie. Volgens de adverteerder zijn liefhebbers van dergelijke voertuigen wel degelijk op de hoogte van de aard van het gebruik van deze voertuigen (nl dat er in standaarduitvoering niet mee op de openbare weg kan gereden worden en er daarvoor extra montages nodig zijn en een specifiek conformiteitsbewijs).
De adverteerder preciseerde tenslotte dat de voertuigen in de advertentie niet werden afgebeeld op een welbepaalde achtergrond en hij bijgevolg geenszins de indruk heeft gewekt dat men met de 700 R op de openbare weg mag of kan rijden. In zijn documentatie wordt dit type voertuigen zowieso altijd op onverharde circuits getoond, nooit op de openbare weg.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat deze advertentie 3 modellen van motors/quads toont, met daarnaast de vermelding van de prijs van elk model. De quad (700R) is afgebeeld naast 2 motors die uitgerust zijn om op de openbare weg te rijden.

De Jury heeft in navolging van het schrijven van de adverteerder er nota van genomen dat de quad (model 700 R) niet over de nodige uitrusting beschikt om op de openbare weg te rijden, maar er daarvoor extra montages en een specifiek conformiteitsbewijs nodig zijn, hetgeen extra kosten impliceert voor de consument.

Gelet hierop en rekening houdend met het feit dat deze advertentie verschenen is in een medium dat gericht is op het grote publiek en dus niet enkel personen met een voorkennis terzake bereikt, is de Jury van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden aangaande de voornaamste kenmerken van het product, zoals :

- het gebruik van het product in kwestie : bijkomende stappen zijn nodig om het voertuig in kwestie te kunnen gebruiken op de openbare weg.
- de prijs : Ten opzichte van de meegedeelde prijs, moet de consument bijkomende kosten voor zijn rekening nemen teneinde het voertuig in kwestie op de openbare weg te kunnen gebruiken.

Dit is essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame strijdig is met art. 94/6 en 94/7 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken, alsook strijdig met de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet hierop heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de advertentie in kwestie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij deze advertentie niet meer zal publiceren en dat hij op zijn webpagina Promos een zin heeft toegevoegd (homologatiekit niet inbegrepen).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Yamaha
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/07/2008