D’IETEREN – 03/10/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “De dienst inschrijvingen overstelpt”, wijst de advertentie erop dat de buitengewone voorwaarden en uitrustingskits die Volkswagen en Audi-verdelers aanbieden meer dan waarschijnlijk een opstapeling van inschrijvingsaanvragen zullen veroorzaken.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als een risico inhoudend op verwarring met een openbare dienst en een boodschap die daarvan zou kunnen uitgaan. Dit is des te schadelijker wanneer de boodschap een negatief karakter heeft en foutieve informatie meedeelt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat iedereen weet dat de bedoelde dienst vandaag goed werkt en dat de inschrijvingstermijn verkort is. De boodschap die het probleem op humoristische wijze aanpakt is dus niet onverantwoord en mag niet als denigrerend beschouwd worden, daar overstelpt worden niet noodzakelijk ondoeltreffendheid betekent.

Jurybeslissing

Gelet op het feit dat de tekst duidelijk humoristisch opgesteld is, geen enkel negatief of afbrekend element bezit t.a.v. de openbare dienst en geen verwarring sticht met een boodschap van de dienst, heeft de Jury geen opmerking geformuleerd.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen/Audi
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Kleineren
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/10/2000