D’IETEREN – 03/02/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een Audi A3 met als slogan “De nieuwe Audi A3, beleef de voorsprong”.

Onderaan de vermelding « Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,5 – 9,4 / CO²-uitstoot (g/km): 119 - 224 ».

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de affiche uitsluitend tijdens de maand augustus gebruikt werd en niet meer in september.

Op dat moment was de Febiac Code nog niet van kracht. Bij gebreke aan officiële criteria inzake de leesbaarheid en de zichtbaarheid van de bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft genoteerd dat D’Ieteren de nieuwe parameters van de Febiac code inzake leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen in de reclameboodschappen respecteert vanaf 1 september 2008.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi A3
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/02/2009