D’IETEREN – 03/10/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “De Bora TDi, 6de op de 24 Uren van Francorchamps. De diesel blijft maar stijgen”, toont de advertentie de foto van de wagen tijdens de race. De tekst onderstreept het prestatievermogen van de dieselmotor van de wagen die bovendien de Challenge Prince de Liège EcoTech won, consecratie van een werkteam.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de reclamecode voor motorrijtuigen want er wordt een amalgaam gemaakt van een gewone seriewagen en een wedstrijdwagen. Afgaande op de publiciteit zou men kunnen geloven dat men met een seriewagen een snelheids-wedstrijd kan winnen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het reglement van de 24 Uren van Francorchamps voorschrijft dat de wagens afgeleid zijn van gecommercialiseerde modellen met hun gewone benaming. Hij deed opmerken dat noch de foto noch de tekst naar normale omstandigheden verwijzen.

Jurybeslissing

Gelet op de code die toelaat racewagens te tonen op voorwaarde dat er geen dubbelzinnigheid noch zinspeling bestaan op de mogelijkheid om gewone seriewagens in normale omstandigheden als racewagens te gebruiken, heeft de Jury geacht dat de advertentie geen inbreuk op de code pleegt.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Bora Tdi
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/10/2000