D’IETEREN – 02/04/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Un géant de 4,2 m3” toont een uitvergrootte wagen van het merk waarrond zich verschillende (kleinere) werkmannen bevinden die het voertuig vastmaken met touwen.

Tekst onderaan: “Le nouveau Caddy Maxi Van 1,6L CV à partir de 13.110€HTVA (15.863€ TVAC). Offre de lancement. Pack Convenience avec Climatic et peinture métallisée : 784 € HTVA, un avantage de 800 € HTVA*” en het logo van de adverteerder.

De asterisk verwijst naar de volgende tekst in kleine letters “Prix valables du 04/03/08 au 26/05/08, destinés aux professionnels assujettis à la T.V.A. ® Le nom Caddy est une marque déposée de la société Caddie© S.A. Il est utilisé par Volkswagen Commercial Vehicles avec l’autorisation de la société Caddie© S.A. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.volkswagen.be”.

Motivering van de klacht(en)

De vermeldingen aangaande het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn volledig afwezig, wat strijdig is met het K.B. van 05/09/01. De loutere verwijzing naar een externe bron (een website die de wettelijke informatie zou bevatten) volstaat niet om te beantwoorden aan de wettelijke vereisten terzake.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het aangeprezen product in de reclame duidelijk een bedrijfsvoertuig betreft (VW Commercial Vehicles logo) en dat het KB van 5 september 2001 enkel van toepassing is op nieuwe personenauto’s. De adverteerder is derhalve van mening dat de ingediende klacht ongegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame betrekking heeft op een bedrijfsvoertuig en niet op een nieuwe personenauto zoals voorzien in het K.B. van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

De Jury heeft anderzijds opgemerkt dat het bovenvermelde K.B. een “personenauto” definieert als “elk motorvoertuig van categorie M1 (…)”.

Uitgaande van de stelling dat het aangeprezen voertuig in de reclame in kwestie niet behoort tot de categorie M1, heeft de Jury gemeend dat het voornoemd K.B niet van toepassing is op de advertentie in kwestie.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke van inbreuken op de wettelijke of autodisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen Caddy
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/04/2008