D’IETEREN – 01/06/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een jonge zwangere vrouw die een speeltje ophangt in de kinderkamer. Plots hoort ze haar baby spreken.
Baby : “Mama. Ik wil niet geboren worden”.
Moeder : “Oh”.
Baby : “Ik voel me hier goed”.
Mama : “Je moet op de wereld komen”.
Baby : “Je kan me nooit heel m'n leven beschermen”.
De vrouw kijkt door het raam naar haar wagen van het merk en zegt : “Da's waar. Maar ik zal mijn uiterste best doen”.
Volgende tekst verschijnt op het scherm : “Polo. Stevig”. “Polo BlueMotion. Slechts 102g CO2/km”, gevolgd door het logo van het merk.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend voor personen die een ongeboren kind verloren hebben of voor personen die moeilijkheden hebben om kinderen te krijgen. Het is niet nodig om een dergelijke scène/scenario te gebruiken om de aandacht te vestigen op een voertuig en de veiligheid ervan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde dat deze creatie verkeerd geïnterpreteerd werd, zowel inhoudelijk als qua publicitaire doelstelling.
Hij legde uit dat de situatie zoals voorgesteld in de spot fictief is en een allegorie betreft die inspeelt op twee hoofdkenmerken van het voertuig: zijn stevigheid en veiligheid. Hij stelde geen enkel verband te zien tussen de VW Polo en een doodgeboren kind, net zoals er geen verband is tussen een voertuig en voortplantingsproblemen. Hij heeft zich nooit ingebeeld dat de baby niet ter wereld zou komen. Integendeel, hij wordt verwacht in de allerbeste beschermende omstandigheden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame niet strijdig is met art. 9 van de Febiac code aangezien het kind gebruikt wordt om veiligheidsbeschermende of comfortkenmerken van het voertuig kenbaar te maken.

Wat de scène betreft waar de zwangere vrouw praat met haar baby, kan de Jury begrijpen dat dit een onbehaaglijk gevoel met zich kan brengen voor bepaalde personen, maar zij is niettegenstaande van oordeel dat deze spot niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren, noch de menselijke waardigheid aan te tasten.

Anderzijds, heeft de Jury vastgesteld dat de spot de gegevens met betrekking tot het officiele brandstofverbruik zoals voorzien in het K.B. van 05/09/2001 niet vermeldt.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot in kwestie te wijzigen door de nodige inlichtingen toe te voegen overeenkomstig het bovenvermeld K.B.

De adverteerder deelt mee dat de televisiecampagne is beëindigd. Hij bevestigde dat in geval van hergebruik in de toekomst, de nodige info zal worden toegevoegd.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: VW Polo
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/06/2007