D’IETEREN – 01/04/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men verschillende personen : de stem van een man, de stem van een goeroe en de stem van zijn volgelingen :
De man : « Il existe des gens qui ont du mal à exister seul ». De volgelingen : « ça existe ». De man : « Ils préfèrent vivre en communauté ». De volgelingen : « Ensemble ». De man : « Sous l'influence de leur gourou ». De goeroe : « Donnez-moi tous votre argent ». De volgelingen : « Va avec notre argent ». De man : « Seule une voix venue d'ailleurs par exemple une radio pourra les libérer. Découvrez la nouvelle berline Skoda superbe et ses paquets à 1 Euro. Ils quitteront la communauté pour exister seuls et retrouver leur fierté avec leur nouvelle Skoda ». De volgelingen : « Regardez j'ai une Skoda ». De goeroe : « Donnez moi tous votre Skoda ». De volgelingen : “Va te faire voir”. De man : « Portes ouvertes du 15 au 22 mars chez Skoda ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is een schande. Zich in de greep bevinden van een goeroe is geen onderwerp om mee te spotten daar vele personen er slachtoffer van zijn.

Standpunt van de adverteerder

Terwijl de adverteerder toegaf dat sekten een verontrustend onderwerp uitmaken dat men niet lichtzinnig mag opnemen, liet hij gelden dat de aantrekkingskracht en de perversiteit van sekten bestreden en aan de kaak dienen gesteld te worden. Het is niet de taak van de reclame, maar het aanwenden van dit maatschappelijk fenomeen om er mee te spotten teneinde de aandacht te trekken kan geen kwaad doen, daar lachen en spot een therapeutische kracht hebben. In dat opzicht is hij van oordeel dat door te spotten met sekten om commerciële doeleinden, hij positief inwerkt op de maatschappij.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de radiospot geen elementen bevat die de menselijke waardigheid aantasten. Het gaat inderdaad om spot, maar gelet op zijn humoristisch en karikaturaal karakter houdt deze boodschap niet het gevaar in om misbegrepen te worden door het publiek. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Skoda
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/04/2003