DIESEL – 08/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een man in broek met bloot bovenlichaam en op zijn hoofd de kop van een stier. Hij bevindt zich in een bos en zit op zijn knieƫn met zijn handen achter zijn rug. Onderaan de vermelding van het merk DIESEL.

Motivering van de klacht(en)

Deze visual roept een beeld op van mishandeling van een mens in periode van conflict. Deze afbeelding is zeer choquerend en banaliseert in het openbaar geweld en marteling. Zij is geplaatst in een openbare ruimte (abribus) en kan dus gezien worden door kinderen. Hoe legt men aan een kind de betekenis uit van deze verschrikkelijke reclame?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat deze campagne onderdeel is van een nieuwe richting van Diesel communicatie. De tone of voice is meer mysterieus, in een filmische stijl. Het betreffende beeld van de man met het stierenmasker stelt geen gewelddadige situatie voor, maar een surrealistische situatie. We spelen met het concept van de mythologische minotaurus (half man, half stier), dat surrealistisch is.
Hij benadrukte dat het niet zijn intentie is om negatieve gevoelens los te maken, of om te beledigen en hij veronderschuldigt zich indien dat wel het geval zou zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche niet toont dat de man vastgebonden zou zijn en dat er geen bloederige elementen aanwezig zijn in deze afbeelding. De man draagt geen militaire broek, maar een jeans.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze afbeelding geen geweld uitstraalt en evenmin elementen bevat die wijzen op geweldpleging of geweld banaliseren. Zij is tevens van oordeel dat deze affiche niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DIESEL
Product/Dienst: Kleding
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/09/2008