DIESEL – 01/09/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een vrouw die bovenop iemand zijn buik ligt, alle twee gekleed in T-shirt, jeans en baskets.
Onderaan staat de tekst: “We’re very happy. And we are such a good match. We like spending time together. There is nothing romantic in it. But we agree on one thing. All those bastard Martians can fuck off back to Mars”.
Daaronder staat nog “shop online: diesel.com” en de naam DIESEL.

Motivering van de klacht(en)

De affiche toont het lichaam van één vrouw bijna volledig zichtbaar die op - wat gesuggereerd wordt - een andere vrouw ligt (of deze persoon man of vrouw is maakt niet uit). De tekst wordt tenminste door het doelpubliek (15 -25 jarigen ongeveer) in het onderbewustzijn verwerkt alszijnde iets in de trant van "Wij hebben alle macht, wij zijn onschendbaar en staan boven de wet, enz...". Deze gemaskeerde reclame heeft 2 doelen! Eén doel is om Diesel jeans te verkopen waarbij geldt dat wie niet met Diesel jeans rondloopt aanzien wordt als minderwaardig. Het andere doel is de ondermijning van de Belgische wetgeving inzake rechten van homo's en tevens het ondermijnen van vele andere wetgeving. Dit gaat te ver.
De foto op zich, zonder de tekst, zou de klager net zoals zoveel onethische reclame laten doorgaan maar de tekst op zich is afschuwelijk en de tekst in combinatie met de foto richt bijzonder grote neurologische schade aan in het onderbewustzijn. Hoe gaat de verantwoordelijke de mentale schade die reeds is toegebracht bij de mensen weer goed maken??? De timing van de gemaskeerde reclame is ook excellent uitgekozen zodat die onderbewust inwerkt op de scholieren die spullen moeten kopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij hier niet op wenste te reageren. De adverteerder deelde eveneens mee dat de campagne niet langer buiten hangt en dat hij geen intentie heeft om verder dit jaar met de campagne te adverteren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een vrouw toont die bovenop iemand zijn buik ligt, alle twee gekleed in T-shirt, jeans en baskets. De Jury heeft vastgesteld dat de afgebeelde vrouw geen jong meisje lijkt, doch reeds een adolescent. Onderaan staat de tekst: “We’re very happy. And we are such a good match. We like spending time together. There is nothing romantic in it. But we agree on one thing. All those bastard Martians can fuck off back to Mars”.

De Jury is van oordeel dat zowel de afbeelding als de tekst niet choquerend overkomen en geen elementen bevatten die strijdig zijn met de geldende wettelijke of ethische bepalingen. Het sterke taalgebruik behoort tot de actuele leefwereld van jongeren en houdt in casu geen immorele uitspraken in.

De verschillende interpretaties van de klager ivm deze tekst vond de Jury niet terug en de grieven van de klager werden derhalve niet weergehouden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DIESEL
Product/Dienst: Jeans
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/09/2009